4. Tehtäväksi ennen lähikoulutusjaksoa

Tee alla kuvattu tehtävä ennen lähikoulutukseen osallistumista.

Välitehtävä

Mieti jokin työntekijän työn ja muun elämän yhteensovittamisen tilanne, jonka ratkaisemiseen olet esimiehenä, HR-asiantuntijana, työsuojeluhenkilönä, luottamusmiehenä tai työterveyshuollon asiantuntijana osallistunut.

Pohdi ja kirjaa vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

 1. Mikä yhteensovittamisen tilanne oli kyseessä?
 2. Mitä käytäntöä tai käytäntöjä tilanteessa hyödynnettiin (esim. työaikajoustoa, palkatonta poissaoloa)?
 3. Oliko lopputulos onnistunut tai miten tilanne ratkesi?

Jos mieleesi ei tule yhtään erityistä yhteensovittamisen tilannetta, kerro lyhyesti, mitä yhteensovittamista helpottavia käytäntöjä tai järjestelyjä tiedät työpaikaltasi.

Kirjoita ajatuksiasi ylös ja ota välitehtäväsi mukaan yhteiseen tapaamiseen.

Pohdi

 1. Minkälaisiin organisaation asiakirjoihin tai ohjeistuksiin työn ja muun elämän yhteensovittamiseen liittyviä toimintatapoja/menettelyohjeita/käytäntöjä on hyvä kirjata? Muistatko vähintään kolme paikkaa? Voit tarkistaa kirjaamisen paikkoja osiosta 4.
 2. Mitä työn ja muun elämän yhteensovittamisen käytäntöjä on käytössä omalla työpaikallasi? Tarkista työpaikan hyviä käytäntöjä osiosta 4.

Kirjallisuutta

 • Barbosa, C., Bray, J.W., Dowd, W.N., Mills, M.J., Moen, P., Wipfli, B., Olson, R. & Kelly, E. L. (2015). Return on investment of a work-family intervention. Evidence from the work, family, and health network. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 57(9), 943-951.
 • Kelly, E. L., Moen, P., Oakes, J. M., Fan, W., Okechukwu, C., Davis, K. D., Hammer, L. B., Kossek. E. E., King, R. B., Hanson, G. C., Mierzwa, F. & Casper, L. M. (2014). Changing work and work-family conflict: Evidence from the Work, Family, and Health Network. American Sociological Review, 79(3), 485‒516.
 • Ropponen et al. (2016) Organizational Initiatives for Promoting Employee Work-Life Reconciliation Over the Life Course. A Systematic Review of Intervention Studies. NWLS.
 • Saarelma-Thiel, T. (2009) Kriisistä eteenpäin. Työterveyslaitos.
 • Sutela, H. & Lehto, A-M (2014). Työolojen muutokset 1977−2013. Tilastokeskus.
 • Toppinen-Tanner ym. (2015) Voimaa arkeen. Työterveyslaitos, Helsinki.
 • Toppinen-Tanner, S. ym. (2016). Työ@Elämä. Opas työpaikoille työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi. Työterveyslaitos.
 • Toppinen-Tanner, S. & Kirves, K. (2016). Työn ja muun elämän yhteensovittamista tukevat käytännöt ja kulttuuri suomalaisilla työpaikoilla. Työelämän tutkimus, 3/2016, 276-294.
 • Työ ja perhe-elämä –ohjelma, kyselyt 2014 ja 2015.

Välitehtävä

Mieti jokin työntekijän työn ja muun elämän yhteensovittamisen tilanne, jonka ratkaisemiseen olet esimiehenä, HR-asiantuntijana, työsuojeluhenkilönä, luottamusmiehenä tai työterveyshuollon asiantuntijana osallistunut.

Pohdi ja kirjaa vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

 1. Mikä yhteensovittamisen tilanne oli kyseessä?
 2. Mitä käytäntöä tai käytäntöjä tilanteessa hyödynnettiin (esim. työaikajoustoa, palkatonta poissaoloa)?
 3. Oliko lopputulos onnistunut tai miten tilanne ratkesi?

Jos mieleesi ei tule yhtään erityistä yhteensovittamisen tilannetta, kerro lyhyesti, mitä yhteensovittamista helpottavia käytäntöjä tai järjestelyjä tiedät työpaikaltasi.

Kirjoita ajatuksiasi ylös ja ota välitehtäväsi mukaan yhteiseen tapaamiseen.

Pohdi

 1. Minkälaisiin organisaation asiakirjoihin tai ohjeistuksiin työn ja muun elämän yhteensovittamiseen liittyviä toimintatapoja/menettelyohjeita/käytäntöjä on hyvä kirjata? Muistatko vähintään kolme paikkaa? Voit tarkistaa kirjaamisen paikkoja osiosta 4.
 2. Mitä työn ja muun elämän yhteensovittamisen käytäntöjä on käytössä omalla työpaikallasi? Tarkista työpaikan hyviä käytäntöjä osiosta 4.

Kirjallisuutta

 • Barbosa, C., Bray, J.W., Dowd, W.N., Mills, M.J., Moen, P., Wipfli, B., Olson, R. & Kelly, E. L. (2015). Return on investment of a work-family intervention. Evidence from the work, family, and health network. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 57(9), 943-951.
 • Kelly, E. L., Moen, P., Oakes, J. M., Fan, W., Okechukwu, C., Davis, K. D., Hammer, L. B., Kossek. E. E., King, R. B., Hanson, G. C., Mierzwa, F. & Casper, L. M. (2014). Changing work and work-family conflict: Evidence from the Work, Family, and Health Network. American Sociological Review, 79(3), 485‒516.
 • Ropponen et al. (2016) Organizational Initiatives for Promoting Employee Work-Life Reconciliation Over the Life Course. A Systematic Review of Intervention Studies. NWLS.
 • Saarelma-Thiel, T. (2009) Kriisistä eteenpäin. Työterveyslaitos.
 • Sutela, H. & Lehto, A-M (2014). Työolojen muutokset 1977−2013. Tilastokeskus.
 • Toppinen-Tanner ym. (2015) Voimaa arkeen. Työterveyslaitos, Helsinki.
 • Toppinen-Tanner, S. ym. (2016). Työ@Elämä. Opas työpaikoille työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi. Työterveyslaitos.
 • Toppinen-Tanner, S. & Kirves, K. (2016). Työn ja muun elämän yhteensovittamista tukevat käytännöt ja kulttuuri suomalaisilla työpaikoilla. Työelämän tutkimus, 3/2016, 276-294.
 • Työ ja perhe-elämä –ohjelma, kyselyt 2014 ja 2015.