Resilienssi ja jatkuvuudenhallinta

Muutosvoimat Koronasta digitalisaatioon vaikuttavat kaikkialla arjessamme. Ne luovat uudenlaista epävarmuutta ja uusia haavoittuvuuksia. Samalla olemme tulleet entistä riippuvaisemmiksi toisistamme ja monista itsestään selvinä pitämistämme asioista kuten sähköstä, vedestä ja aina käsillä olevasta internetistä.
-
Sisällysluettelo

Resilienssi tarkoittaa kykyä selviytyä muutoksista ja menestymään epävarmuuksien maailmassa. Tavoitteena on antaa sinulle ja organisaatiollesi riittävästi apuvälineitä tarkastellaksesi ja kehittääksesi resilienssiä ja varautumisenhallintaa.

Me tarjoamme sinulle tässä oppaassa laajasti ajatuksia ja oppimiskokemuksia sekä resilienssistä Työterveyslaitoksen parhaiden asiantuntijoiden työstämänä. Pohjana ovat sekä Sosiaali- ja terveysministeriön varautumisen ja jatkuvuuden hallinnan opas että Kuntaliiton Kuja-malli, joista on tehty konkreettisia työvälineitä valmius- ja jatkuvuuden hallinnan kehittämiseksi. Suosittelemme keskustelemaan myös näistä teemoista säännöllisesti omassa organisaatiosi sisällä ja sopimaan konkreettisia kehittämiskohteita kustakin teemasta.

Materiaalit sopii julkisen sektorin organisaatioille (erityisesti KUJA-malli) mutta on myös käsikirjoitettu siten, että yksityinen sektori voi siitä hyötyä yhtälailla. Voit palata materiaalin niin monta kertaa kuin haluat.

Resilienssin peruskäsitteitä

Tutustu alla olevan videon avulla organisaatioresilienssin käsitteeseen.

Tutustu alla olevan kuvan avulla organisaatioresilienssin osa-alueisiin.

Alla olevan videon avulla tarkennat tietoasi siitä, mitkä ovat resilientin organisaation tärkeitä toimintatapoja.

Resilienssi pikatesti

Testaa, onko sinun organisaatiosi resilientti. Lopuksi saat arvion ja voit alkaa pohtimaan, mistä kehitystyö olisi hyvä aloittaa.

Jos vastaustesi perusteella saavutitte –edelläkävijä tason, Työterveyslaitos haastattelisi mielellään organisaatiotasi. Laitathan meille sähköpostia [email protected] tai [email protected] – otsikoksi Resilienssi edelläkävijän haastattelupyyntö

Avainsanat

Työhyvinvointi ja työkyky