Näin vedät keskustelun

Tiimeissä on tärkeää keskustella niistä edellytyksistä, joilla tiimi pystyy tekemään sujuvasti ja turvallisesti yhdessä töitä. Turvaa tiimistä! -keskustelumalli tarjoaa keskusteluihin rakennetta, tukea ja näkökulmia. Keskustelumallia ei ole tarkoitettu tiimin akuutin kriisin tai vakavan ristiriitatilanteen käsittelyyn.

Teemakortit toimivat keskustelun virittäjinä

Keskustelumateriaalin ytimen muodostavat tiimityötä ja sen turvallisuutta kuvaavat keskusteluteemat, joita tiimi voi käsitellä itsenäisesti tai ohjatusti, esimerkiksi esihenkilön, kehitysinsinöörin tai muun vastaavan henkilön toimesta. Materiaalia ei tarvitse noudattaa orjallisesti, vaan sen on tarkoitus virittää ja rohkaista keskusteluja tiimeille itselleen aidosti tärkeistä työn sujuvuuteen ja turvallisuuteen liittyvistä aiheista.

Lainaus
Virittelin rauhallisena hetkenä valvomossa lähimpien työkavereiden kanssa keskustelun Virheistä oppiminen tiimissä -keskusteluteeman materiaalin pohjalta. Kollegat lähtivät innokkaasti puhumaan aiheesta keskustelulomakkeen kysymysten innoittamina. Kaikille jäi positiivinen fiilis keskustelusta, ja materiaali tuki hyvin keskustelun vetämistä.
Kirjoittaja
Työsuojeluvaltuutettu teollisuuden työpaikalta

Näin valmistaudut vetämään keskustelun

 • Valmistaudu keskusteluun tutustumalla teemakorttiin etukäteen – näin osaat ohjata ryhmää huomioimaan erilaisia näkökulmia.
 • Mieti, paljonko käytetään aikaa ja tee alustava aikataulu keskustelun etenemisestä.
 • Kutsu tiimi keskusteluun. Kutsuessasi selvennä, miksi keskustelu pidetään ja mitä sen perusteella tehdään.
 • Varaa rauhallinen tila ja valitse keskustelulle sopiva ajankohta.

Varaa tuloste/tulosteet teemakortista tai varaudu esittämään se sähköisesti osallistujille. Varaa muistiinpanovälineet tai täytä muistiinpanot suoraan PDF-tiedostoon.

Näin toimit, kun vedät keskustelua

 1. Aloita kertomalla osallistujille keskustelun tavoite ja mitä sen tulosten perusteella tehdään.
 2. Käy läpi tilaisuuden kulku ja käytettävissä oleva aika.
 3. Esittele keskusteluun valitut keskusteluteemat tai valitkaa keskusteluteemat yhdessä keskustellen
 4. Keskustelkaa asioista teemoittain

  - Avaa keskustelu muutamalla teemaan liittyvällä avoimella kysymyksellä. Jos keskustelua ei synny, voitte mennä suoraan arviointikohtiin ja keskustella aiheesta niiden pohjalta.

  - Pohtikaa tiimin toimintaan liittyvien väitteiden paikkansapitävyyttä oman tiiminne osalta. Pyydä osallistujia miettimään hetki omaa mielipidettään ja läpikäykää ne sitten yhteisesti lyhyesti perustellen. Hyväksykää, että näkemykset voivat eroa paljonkin toisistaan.  Kirjaaminen ei ole olennaista, vaan keskustelu.
 5. Miettikää ja kirjatkaa ylös, jos keskustelussa nousi esiin asioita

  - joissa olette tiiminä onnistuneet ja hyviä käytäntöjä, jotka voisivat hyödyttää muitakin tiimejä

  - joita työnantajan tai muiden tiimien tulisi huomioida

  - joita voisitte tiiminä vielä kehittääSopikaa yhdessä myös pieni arkinen muutos tai teko, joka tekee työstä turvallisempaa ja sujuvampaa.

Muita vinkkejä

 • Älä anna teemojen rajata keskustelua liikaa. Tärkeintä on, että keskustelut pysyvät ryhmän toiminnan ja turvallisuuden aiheessa.
 • Kuuntele tiimiläisiä – he ovat oman työnsä parhaita asiantuntijoita.
 • Aseta rajat keskustelulle: ohjaa keskustelua eteenpäin, mikäli asiat alkavat toistaa itseään tai keskustelu harhautuu aiheesta.
 • Huolehdi ajankäytöstä, mutta huomioi joustavasti se, mikä tiimiä tänään puhuttaa.
 • Kysymyksiin ei ole oikeita ja vääriä vastauksia – salli erilaisia mielipiteitä ja hyväksy, että näkökulmat eroavat. Keskustelun lopuksi voit todeta ääneen esimerkiksi, ”Keskustelussa on tullut esiin paljon erilaisia ajatuksia ja eriäviäkin näkemyksiä. Keskustelu on ollut tosi mielenkiintoista, kiitos kaikille ajatusten jakamisesta.”
 • Huolehdi, että kaikki pääsevät osallistumaan keskusteluun. Rohkaise myös hiljaisempia kertomaan näkemyksiään. Jaa tarvittaessa puheenvuoroja ja esitä kysymyksiä.
 • Aloita ja päätä keskustelutilanne selkeästi.
 • Kerro osallistujille, että he voivat olla yhteydessä esihenkilöön tai esimerkiksi organisaation työsuojelutoimijoihin, jos jokin jäi vaivaamaan keskusteluteemaan tai -tilanteeseen liittyen.  

Tulosta tai tallenna tästä itsellesi tämä ohje PDF-muodossa: