Työfysioterapian ja työterveyspsykologian hyvät käytännöt

Opasmateriaali kuvaa työfysioterapeuttien ja työterveyspsykologien toiminnan hyviä käytäntöjä työterveyshuollossa.
-

Opasmateriaali kuvaa työfysioterapeuttien ja työterveyspsykologien prosessit työterveyshuollossa ja siten täydentää Hyvä työterveyshuoltokäytäntöopasta työfysioterapeuttien ja työterveyspsykologien toiminnan osalta. Oppaassa ei oteta kantaa työterveyshuollon kustannusten korvaamiseen.

Lämmin kiitos kommentoijille.

Kirjoittajatyöryhmä:

  • Heli Hannonen
  • Tiina Koivisto
  • Johanna Koroma
  • Mika Nyberg
  • Merja Perkiö-Mäkelä
  • Erja Sormunen
  • Teemu Paajanen (Kognitiivisen toimintakyvyn arviointi -luvut)

Avainsanat

Työterveys