Työfysioterapian ja työterveyspsykologian hyvät käytännöt

-
Opasmateriaali kuvaa työfysioterapeuttien ja työterveyspsykologien toiminnan hyviä käytäntöjä työterveyshuollossa.
Sisällysluettelo

Opasmateriaali kuvaa työfysioterapeuttien ja työterveyspsykologien prosessit työterveyshuollossa ja siten täydentää Hyvä työterveyshuoltokäytäntöopasta työfysioterapeuttien ja työterveyspsykologien toiminnan osalta. Oppaassa ei oteta kantaa työterveyshuollon kustannusten korvaamiseen.

Lämmin kiitos kommentoijille.

Kirjoittajatyöryhmä:

  • Heli Hannonen
  • Tiina Koivisto
  • Johanna Koroma
  • Mika Nyberg
  • Merja Perkiö-Mäkelä
  • Erja Sormunen
  • Teemu Paajanen (Kognitiivisen toimintakyvyn arviointi -luvut)

Avainsanat

Työterveys