2. Työkuormituksen hallinta kriisitilanteessa

Työkuormitusta voi kriisitilanteessa hallita kahdella keinolla: työtä muokkaamalla ja työntekijän voimavaroja vahvistamalla. Molempien keinojen onnistunut käyttäminen työpaikalla ennaltaehkäisee työntekijöiden ylikuormittumista. Onnistumista tukee merkittävästi se, että työpaikka on valmistautunut työkuormituksen hallintaan kriisitilanteessa. Myös osa hallintakeinoista, kuten kriisitilanteiden harjoittelu, ajoittuu kriisitilannetta edeltävään aikaan.

Kuvassa on havainnollistettu työpaikan keinoja ennaltaehkäistä työntekijöiden ylikuormittumista kriisitilanteessa.

  • Työtä muokkaavilla keinoilla voidaan tehdä työstä itsestään vähemmän kuormittavaa.
  • Työntekijän voimavaroja vahvistavilla keinoilla on mahdollista auttaa työntekijää vastaamaan työn vaatimuksiin liiaksi kuormittumatta.

Yhdessä nämä keinot tukevat kuormittumisen ja palautumisen tasapainoa. Tämä tukee työntekijän hyvinvointia ja resilienssiä.

Kuvaan sisällytetty kuormittumisen ja palautumisen arviointi ei itsessään vielä ennaltaehkäise ylikuormittumista. Sen tarkoitus on auttaa työpaikkaa tilanteen seuraamisessa ja tietoon perustuvien ratkaisujen tekemisessä työkuormituksen hallitsemiseksi.