2.1. Työn muokkaaminen

Työhön kohdistuvat työkuormituksen hallintakeinot muodostavat laajan kokonaisuuden. Keinoihin kuuluu niin johtaminen ja tiedonkulku kuin työntekoa tukevat ohjeistukset ja tarkistuslistat. Yhteistä keinoille on se, että ne muokkaavat työtä vähemmän kuormittavaksi.

Työtä muokkaavia työkuormituksen hallintakeinoja

Työn muokkauksen keinojen moninaisuus antaa työpaikalle mahdollisuuden valita omaan toimintaan parhaiten soveltuvat keinot. 

On tärkeää, että työpaikalla valitaan yhdessä, mitkä keinot ovat sen toiminnan ja henkilöstön kannalta keskeisimpiä.  

Kriisitilanteessa suositeltavat työn muokkauksen keinot

Tutkimukseen ja asiantuntijoiden arvioihin perustuen voidaan kriisitilanteessa suositella erityisesti joitakin työtä muokkaavia keinoja. Suositukset perustuvat Työkuormituksen hallinta turvallisuuskriittisissä töissä ulkoisessa kriisissä -tutkimushankkeen tuloksiin ja ne ovat suuntaa antavia. 

  • Johtaminen
    Työntekijän hyvinvointia tukeva henkilöjohtaminen on kannustavaa ja vuorovaikutteista. Kannustavuus syntyy työntekijöiden osallistamisesta päätöksentekoon, kannustavasta ”koutsaamisesta” ja esimerkillä johtamisesta. Vuorovaikutteisuutta luovat avoin kommunikaatio, aitous ja työssä vastaantulevien haasteiden ratkaiseminen yhdessä. 
  • Tiedonkulku
    Tiedonkulussa korostuvat avoimuus, tiedon räätälöinti kohderyhmälle hyödylliseksi sekä ajantasaisuus ja säännöllisyys. Avoimuus tarkoittaa kaikkien olennaisten, myös mahdollisesti huolestuttavien, tosiasioiden kertomista ja niistä keskustelemista.  
  • Ohjeistukset ja tarkistuslistat
    Ohjeistusten ja tarkistuslistojen hyödyllisyyden ja käytettävyyden kannalta on tärkeää, että niiden käyttäjät osallistuvat niiden kehittämiseen. Kriisitilanteissa syntyy usein poikkeuksellisia tilanteita, joissa tavanomaiset ohjeistukset ja tarkistuslistat eivät tue työntekoa. Tämän vuoksi kriisitilanteisiin on hyvä kehittää niihin sopivia ohjeistuksia ja tarkistuslistoja. Kehittämisessä voidaan usein hyödyntää jo olemassa olevaa materiaalia.