2.2. Työntekijän voimavarojen vahvistaminen

Työntekijään kohdistuvat työkuormituksen hallintakeinot lieventävät työn kuormitustekijöiden epäedullisia vaikutuksia työntekijään. Niiden avulla pyritään vahvistamaan työssä vaadittavaa osaamista ja toimintakykyä tai työntekijöiden henkistä hyvinvointia.

Työntekijän voimavaroja vahvistavat keinot

Voimavaroja vahvistavien keinojen moninaisuus antaa työpaikalle mahdollisuuden valita omaan toimintaan parhaiten soveltuvat keinot.

On tärkeää, että työpaikalla valitaan yhdessä, mitkä keinot ovat sen toiminnan ja henkilöstön kannalta keskeisimpiä.  

Kriisitilanteessa suositeltavat työntekijän voimavaroja vahvistavat keinot

Tutkimukseen ja asiantuntijoiden arvioihin perustuen voidaan kriisitilanteessa suositella käytettäväksi kaikkia yllä lueteltuja työntekijän voimavaroja vahvistavia keinoja. Suositukset perustuvat Työkuormituksen hallinta turvallisuuskriittisissä töissä ulkoisessa kriisissä -tutkimushankkeen tuloksiin.

 • Kriisitilanteiden harjoittelu
  Työntekijän voimavaroja vahvistavassa kriisitilanteiden harjoittelussa riittävä harjoittelun määrä sekä todenmukainen, kriisitilanteelle tyypillinen paine ovat avainasemassa. Osaamisen lisäksi harjoittelu vahvistaa itseluottamusta ja resilienssiä.
 • Osaamisesta ja toimintakyvystä huolehtiminen
  Ammatillisesta osaamista ja toimintakykyä kehittävät työhön sisältyvä koulutus ja työpaikan työhyvinvointikäytännöt. Kriisitilanteessa suoriutumisen kannalta etua on myös siitä, jos normaaliolojen työtehtävät ovat samantyyppisiä kuin kriisitilanteen tehtävät. 
 • Työpaikan ja työyhteisön tuki
  Työpaikan ja työyhteisön tarjoama tuki koostuu monesta tekijästä. Näitä ovat esimerkiksi hyvinvointiohjelmien käynnistäminen, mielenterveyspalveluiden järjestäminen, suojavarusteiden tarjoaminen, riittävästä henkilökunnan määrästä huolehtiminen sekä kollegoiden tarjoama henkinen ja käytännöllinen tuki. 
 • Henkisen tuen menetelmät
  Osa henkisen tuen menetelmistä on tarkoitettu kaikille työntekijöille, osa yksilöllisen tilanteen perusteella käytettäviksi. Menetelmät voivat olla luonteeltaan ennaltaehkäiseviä tai korjaavia. Oleellista on, että työntekijällä on pääsy hänen tarvitsemansa henkisen tuen piiriin kriisitilanteessa.