kuvituskuva
Palvelu

Lämpötasapainon arviointi kylmässä ja kuumassa työssä

Työympäristön kylmiin ja kuumiin lämpöoloihin liittyy kuormittumista ja terveysriskejä. Kylmätyön raja-arvona pidetään alle +10 °C:n lämpötiloja. Kuumatyöksi katsotaan työskentely yli 28 °C:een lämpötilassa. Myös kosteus, ilman virtaus ja ympäristön lämpösäteily vaikuttavat.

Mittausten ja kyselyiden avulla arvioimme kylmä- tai kuumatyön kuormittavuutta ja niiden vaikutusta työkykyyn. Ongelmiin tarjoamme testattuja ratkaisuja ja tiloja vuokrattaviksi.
Kysy lisää tai pyydä tarjous

Ota yhteyttä, niin jutellaan!

Työntekijän lämpötasapainon mittaus- ja arviointipalvelut

Tarjoamme monipuolisia ja luotettavia lämpötasapainon mittaus- ja arviointipalveluja työntekijöiden turvaksi:

Iholämpötilojen mittaus koko keholta

 • Mittaamme ihon lämpötilaa kattavasti eri puolilta kehoa. Tulosten perusteella voidaan määrittää kylmä- tai lämpökuormittuneisuuden taso. Tuloksista annetaan kirjallinen raportti sekä järjestetään palautetilaisuus.

Työntekijän elimistön sisälämpötilan mittaus nielaistavalla lämpötilakapselilla 

 • Kehon sisäosien lämpötila mitataan nielaistavan pillerin avulla. 

Työn kuormittavuus ja poikkeavien lämpöolojen vaikutus sydän- ja verenkiertoelimistöön

 • Kuormittavuutta arvioidaan sydämen sykkeestä ja/tai sykevälivaihtelun avulla.

Lämpötuntemus-, lämpöviihtyvyys- ja koettu kuormittavuus -kysely

 • Kyselyssä kartoitetaan työntekijöiden lämpö- ja viihtyvyystuntemuksia. Kyselyn tueksi mitataan ympäristön lämpöolosuhteet. Tulokset ovat riittävän yksityiskohtaiset mahdollistamaan niiden tieteellisen tarkastelun.

Vaatetuksen sopivuus/riittävyys työhön

 • Vaatetuksen sopivuus voidaan arvioida joko työpaikalla tai akkreditoidussa testauslaboratoriossamme. Iholle ja vaatekerroksiin tiivistyvän kosteuden mittaus on mahdollista pienillä sensoreilla.

Lämpöolot vaikuttavat työntekijän turvallisuuteen, terveyteen, viihtyvyyteen, toimintakykyyn, työssä selviytymiseen ja tuottavuuteen.

Ympäristöolosuhteiden kartoituspalvelut

Mitattavia ympäristön olosuhteita ovat:

 • ilman lämpötila
 • suhteellinen ja absoluuttinen ilman kosteus
 • ilman virtaukset

Ympäristön lämpöolot mitataan käyttäen monipuolisia mittalaitteita, joita voidaan sijoittaa lähelle työntekijää ja työpistettä. 

Kuumissa oloissa lämpökuormittavia olosuhteita arvioidaan lämpörasituslaitteella, joka mittaa samanaikaisesti kuiva-, kostea- ja säteilylämpötilaa sekä laskee WBGT-indeksin. WBGT = wet, bulb, globe temperature on todellinen elimistöä kuormittava lämpötila, jossa otetaan huomioon myös vaatetus ja työn fyysinen kuormitus. 

Menetelmämme perustuvat kansainvälisiin ISO standardeihin: 

 • ISO 11079, Kylmäkuormituksen arviointi ja vaatetuksen kylmänsuojaavuus  
 • ISO 9886, Kuumakuormituksen arviointi henkilömittauksilla 
 • ISO 7243, Kuumakuormituksen arvionti WBGT-indeksin avulla

Asiantuntijalausunto sisältää mittaustulokset, tulkinnan ja suositukset. 

Ainutlaatuiset laboratoriomme mahdollistavat poikkeukselliset palvelumme

Ainutlaatuiset laboratoriomme Oulussa antavat mahdollisuuden kontrolloida ympäristön oloja laajalla lämpötila-alueella (-45…+60 °C), tuulen nopeuksilla (0-10 m/s) veden ja kosteuden vaikutuksen ollessa mukana.

Isommissa projekteissa on mahdollista vuokrata ainutlaatuisia tilojamme. Osaava henkilökuntamme huolehtii aina mittalaitteiden käytöstä. 

Miten kuuma tai kylmä työympäristö vaikuttaa työntekijään?

Kuumassa työympäristössä lämmönsäätelyjärjestelmä sekä sydän- ja verenkiertoelimistö kuormittuvat. Saman tehoinen työ nostaa sydämen syketason korkeammalle kuumassa kuin normaalilämmössä. Kuumassa ympäristössä suorituskykyä rajoittaa ennen kaikkea verenkiertoelimistön kuormittuminen. Lisäksi kehon sisäosien lämmönpoistoon tarvittava verenkierto vähentää lihasten verenkiertoa ja heikentää lihasten suorituskykyä.

Kylmän vaikutukset työkykyyn riippuvat siitä, mitkä kehon osat jäähtyvät ja kuinka paljon. Työtilanteissa tavallisinta on käsien ja jalkojen jäähtyminen. Kylmyys kuormittaa elimistöä ja heikentää fyysistä toimintakykyä. Eniten haittaa jäähtymisestä on töissä, joissa tarvitaan dynaamista lihastyötä eli näkyviä liikkeitä ja sorminäppäryyttä. Tavanomaista talvista ulkotyötä vastaavissa tilanteissa toimintakyky voi heikentyä 5–20 prosenttia.

Työn fyysinen raskaus, vaatetus, henkilönsuojaimet ja työntekijän yksilölliset ominaisuudet vaikuttavat toimintakykyyn ja elimistön lämpötasapainoon.

Kysy palveluista!

Sirkka Rissanen

Sirkka Rissanen

vanhempi tutkija
(työpaikan lämpöolot/työntekijän lämpötasapaino)

Sähköpostiosoite
sirkka.rissanen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 6095
Kirsi Jussila

Kirsi Jussila

erikoistutkija
(vaatetuksen sopivuus/riittävyys työhön)

Sähköpostiosoite
kirsi.jussila [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 6089