PEF- työpaikkaseurannan ohjaus ja lausunto Työlääketieteen klinikalla (kokonaispaketti)

Ohje PEF-työpaikkaseurannan tilaamiseksi

Palvelun tilaus

1. Täytä lähete Työlääketieteen klinikalle

Lähetelomakkeeseen kirjataan:

 • kysymyksen asettelu; ammattitautiepäily tai työkykyarvio
 • tutkittavan ammatti
 • minkä altisteen aiheuttamaa ammattiastmaa epäillään (kosteusvauriomikrobit; muu, mikä?)
 • jos kyseessä on kosteusvaurio, missä tiloissa on epäily altistumisesta kosteusvauriomikrobeille 
 • säännöllisesti käytettävät astmalääkkeet
 • tarvittaessa käytettävät astmalääkkeet
 • laskutustiedot

Tilaaja varmistaa, että tutkittavan lähetetiedot ovat riittävät tutkimuksen suorittamiseksi.

2. Anna tutkittavalle mukaan

 • lähete
 •  työpaikkaseurannan ohjeet potilaalle

Linkki potilaan ohjeeseen

Astmalääkitys PEF-työpaikkaseurannan aikana (www.ttl.fi/PEF)

 • Lähettävä lääkäri suunnittelee tutkittavan astmalääkityksen PEF-seurannan ajaksi astmaoireiden vaikeusaste huomioiden. 
 • Lyhytvaikutteinen avaavaa lääke on kaikilla varalla. Sen käyttö sekä PEF- arvot ennen ja jälkeen lääkkeen oton kirjataan ylös.
 • Lääkityksen on pysyttävä samana koko seurannan ajan.
 1. Kun kysymyksessä on uusi astmaepäily ja epäilet ammattiastmaa, pyri aina tekemään PEF-työpaikkaseuranta ennen säännöllisen hoitavan astmalääkityksen aloittamista.
 2. Jos käytössä on säännöllinen astmalääkitys: pitkävaikutteiset avaavat lääkkeet tauolle mahdollisuuksien mukaan ja hoitava lääkitys entisellä annoksella. Yhdistelmävalmisteet: vastaava inhaloitava kortikosteroidi vastaavalla annoksella.
 3. Tapauskohtaisesti hoitavan lääkityksen tauotus tai vähennys 4 viikkoa ennen seurannan aloittamista esimerkiksi silloin, kun astmadiagnoosi ei ole selvä tai aiempi seuranta ei ole osoittanut ammattiastmaa.

Tulosten/lausunnon toimittaminen tilaajalle

Lausunto ja alkuperäinen puhallusseurantalomake lähetetään lähettävälle lääkärille lähetelomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen viimeistään 14 päivän kuluttua seurannan päättymisestä. 

Tutkimustulokset arkistoidaan Työterveyslaitoksen sähköiseen potilastietojärjestelmään.