Företagshälsovårdens roll i nätverksmötet

Genom att beakta följande när du förbereder dig för mötet, under själva mötet och efter mötet kan du bidra till ett smidigt möte och en god mötesatmosfär.

Planera rehabiliteringsmöjligheter

Titta på videon om hur företagshälsovårdens sakkunniga inom det sociala området kan stöda företagshälsovården i ordnandet av rehabilitering och utkomst för arbetstagaren.

Bekanta dig härnäst med avsnittet Mot gemensamma lösningar – så får du en inblick i nätverksmötet.