Työterveyshuolto työterveysneuvottelussa

Sujuvan ja yhteistoimintaa tukevan neuvotteluilmapiirin luomiseksi seuraavat seikat on hyvä ottaa huomioon neuvotteluun valmistautuessa, itse neuvottelutilanteessa ja sen jälkeen.

Suunnittele kuntoutusmahdollisuuksia

Katso videolta, miten työterveyshuollon sosiaaliasiantuntija voi tukea työterveyshuoltoa työntekijän kuntoutuksen ja toimeentulon järjestämisessä.

Siirry seuraavaksi Kohti yhteisiä ratkaisuja -osioon, jossa pääset kurkistamaan työterveysneuvotteluun