Fungerande praxis för nätverksmöte på distans

Den här delen riktar sig till alla som deltar i nätverksmötet i situationer där mötet hålls på distans. I den här delen har vi samlat god praxis under förberedelserna inför nätverksmötet på distans, själva mötet och hur man går vidare. Avsnittet kompletterar de övriga delarna i läromaterialet, så bekanta dig också med dem.

En yrkesutbildad person eller sakkunnig inom företagshälsovården ska bedöma om det är lämpligt att hålla mötet på distans. Nätverksmötet kan genomföras på distans när alla som deltar i mötet har gett sitt samtycke till det.  Klientens muntliga eller skriftliga samtycke till att hålla mötet på distans ska antecknas i företagshälsovårdens handlingar. (Anvisning om förebyggande företagshälsovårdstjänster och kriterierna för dem)

Ytterligare information

Distanstjänster | Valvira

Ohje ehkäisevän työterveyshuollon etäpalveluista on valmistunut - Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)

Digituki | Digituen eettinen ohjeistus | Digi- ja väestötietovirasto (dvv.fi)

 

I avsnittet Behöver du mer information? hittar du länkar som handlar om nätverksmöten, partiell arbetsförmåga och arbetsanpassning. Med hjälp av dessa kan du kan fördjupa dina kunskaper.