Snabbguide för nätverksmötet

På denna sida hittar du koncentrerad basinformation om nätverksmötet. Det här bör du åtminstone känna till när du deltar i ett nätverksmöte!

Genom att trycka på plustecknen på bilden med hjälp av din markör får du tips om hur du för egen del ska förbereda dig inför nätverksmötet.

Du kan också testa och öka din kunskap med hjälp av följande påståenden.

 

Fortsätt med att läsa mer om arbetstagarens, chefens eller företagshälsovårdens roller vid nätverksmötet.