Vanliga frågor om ASA-registret

Svar på de vanligaste frågorna om ASA-registret, till exempel elektronisk anmälan, Suomi.fi-fullmakter, anmälningskriterier för ämnena och metoder för att bedöma exponeringen. I svaren finns även anvisningar om hur man till ASA-registret anmäler agenser som allmänt förekommer på arbetsplatserna.

Elektronisk ASA-anmälan

Vanliga frågor om ASA-anmälan

Anvisningar gällande vissa agenser och arbetsmetoder

I svaren nedan finns allmänna anvisningar om hur man ska göra en ASA-anmälan om vissa agenser som förekommer ofta på arbetsplatser. Observera att detta inte är en heltäckande utredning om ämnen/arbetsmetoder som man ska göra ASA-anmälan om och anvisningar som getts på allmän nivå kan inte anses vara helt uttömmande för varje enskild arbetsplats.

Kontakta oss om du har ytterligare frågor

Du kan nå våra experter per telefon eller genom att skicka e-post till adressen asa [at] ttl.fi.

Annely Soosaar

Annely Soosaar

E-post
annely.soosaar [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2044