Gör en ASA-anmälan på nätet – ifyllnadsanvisningar

Så här fyller du i en Excel-blankett
Innehållsförteckning

Tekniska programkrav: Excel MS Office 2007 eller nyare, LibreOffice eller Apples Numbers. Systemet stöder endast .xlsx-filer.

Anmälningsuppgifterna har fördelats på fem flikar på Excel-blanketten:

  1. Uppgifter om arbetsgivaren
  2. ASA-klassificerade ämnen
  3. Mätningar
  4. Exponerade
  5. Ifyllnadsanvisningar

Flytta dig från en flik till en annan genom att klick på flikarna som syns nertill på Excel-blanketten.
Vid vissa fält som ska fyllas i framkommer skrivna ifyllnadsanvisningar på gul botten.
Urvalslistorna på flikarna 3 och 4 öppnas genom att klicka på nålen som pekar neråt i fältets högra hörn. Välj det alternativ som passar din situation bäst.

Förhandsifylld blankett

Om du har laddat ner arbetsavdelningens anmälningsblankett ur ASA-registret med uppgifter från föregående år, syns även anmälningsåret på blanketten, arbetsavdelningens ASA-avdelningsnummer, arbetsgivarens namn och FO-nummer. Om det finns behov av ändringar, kontakta [email protected]. Uppgifterna visar även det TK-nummer som uppgetts av Arbetarskyddsmyndigheten, eller om uppgifterna saknas visar fältet "PUUTTUU".

Ny anmälan

Om du anmäler uppgifter om en ny arbetsavdelning på en tom blankett, fyll i alla uppgifter i de begärda punkterna. Arbetsgivarens namn och FO-nummer står färdigt. För den nya avdelningen har ännu inte ett ASA-avdelningsnumner eller TK-nummer getts. ASA-avdelningsnumret fylls i av den registeransvarige och TK-numret kompletteras senare.

Det går inte att anmäla exponering för tobaksrök via denna tjänst. Använd en separat blankett för att anmäla arbetstagare som exponerats för tobaksrök i omgivningen.

Noggrannare anvisningar för ifyllande hittar du nedan.

Kontakta oss om du har ytterligare frågor

Du kan nå våra experter per telefon eller genom att skicka e-post till adressen [email protected].

Annely Soosaar

Annely Soosaar

E-post
annely.soosaar [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2044