Gör en ASA-anmälan på nätet – ifyllnadsanvisningar

Så här fyller du i ASA-anmälan på Excel-blanketten: uppgifter om arbetsgivaren, ASA-ämnen och arbetsmetoder, mätningar och exponerade arbetstagare. ASA-registret är ett register över personer som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som medför risk för cancersjukdom.

Tekniska programkrav: Excel MS Office 2007 eller nyare, LibreOffice eller Apples Numbers. Systemet stöder endast .xlsx-filer. Om du använder Apple Numbers, konvertera filen till ett Excel-kalkylblad och välj egenskapen ’Ett per tabell’. Äldre versioner av Numbers kan ha alternativet 'inkludera sammanfattning tabell' som standard och måste tas bort för att undvika att skapa en extra flik i filen.

Anmälningsuppgifterna har fördelats på fem flikar på Excel-blanketten:

  1. Uppgifter om arbetsgivaren
  2. ASA-klassificerade ämnen
  3. Mätningar
  4. Exponerade
  5. Ifyllnadsanvisningar

Flytta dig från en flik till en annan genom att klick på flikarna som syns nertill på Excel-blanketten. Vid vissa fält som ska fyllas i framkommer skrivna ifyllnadsanvisningar på gul botten. Urvalslistorna på flikarna 3 och 4 öppnas genom att klicka på nålen som pekar neråt i fältets högra hörn. Välj det alternativ som passar din situation bäst.

Förhandsifylld blankett

Om du har laddat ner arbetsavdelningens anmälningsblankett ur ASA-registret med uppgifter från föregående år, syns även anmälningsåret på blanketten, arbetsavdelningens ASA-avdelningsnummer, arbetsgivarens namn och FO-nummer. Du kan inte själv redigera uppgifterna i låsta fält.

Om du vill anmäla uppgifter för en annan arbetsavdelning i samma företag ska du välja rätt avdelning på applikationens föregående sida (avdelning som redan finns eller ny avdelning) och ladda ner dess anmälningsunderlag.

Om du vill anmäla uppgifter för ett annat företag ska du logga ut och öppna systemet på nytt via länken ”Gör ASA-anmälan”. Välj sedan ett annat företag i suomi.fi-tjänsten. Om arbetsgivarens namn måste ändras ska du meddela detta via fältet Ytterligare uppgifter nere på sidan.

Ny anmälan

Om du anmäler uppgifter om en ny arbetsavdelning på en tom blankett, fyll i alla uppgifter i de begärda punkterna. Arbetsgivarens namn och FO-nummer står färdiga och fälten är låsta, vilket innebär att du inte själv kan redigera uppgifterna i dem. Nya avdelningar har ännu inte ett ASA-avdelningsnummer. ASA-avdelningsnumret ges av den personuppgiftsansvarige.

Obs! Om du redan har fullmakter med specifikationer för endast vissa avdelningar och gör en ny avdelning i ASA-anmälan ska du lägga till en begäran i anmälans fält för ytterligare uppgifter om att vi ska skicka den nya avdelningens ASA-nummer till dig per e-post så att din arbetsgivare kan lägga till numret i listan över specifikationer i tjänsten Suomi-fi-fullmakter. Avdelningen hittas inte i listan utan en godkänd ny specifikation (ett nytt ASA-nummer). Om du vill anmäla uppgifter för ett annat företag ska du logga ut och öppna systemet på nytt via länken ”Gör ASA-anmälan”. Välj sedan ett annat företag i suomi.fi-tjänsten. 

Det går inte att anmäla exponering för tobaksrök via denna tjänst.

Noggrannare anvisningar för ifyllande hittar du nedan.

Kontakta oss om du har ytterligare frågor

Du kan nå våra experter per telefon eller genom att skicka e-post till adressen asa [at] ttl.fi.

Annely Soosaar

Annely Soosaar

E-post
annely.soosaar [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2044