Hur kan vi främja mångfald vid rekrytering?

Främjande av organisationens mångfald börjar med likvärdig och icke-diskriminerande rekryteringspraxis. Praxisen är inte svår att förverkliga, men kräver ofta att man utmanar sitt eget tänkande och sina egna fördomar.
Infograafissa Työterveyslaitoksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Euroopan unionin logot.

Rekryteringspraxis som främjar mångfald

Fördelarna med personalens mångfald kan nås när ledarskapet och organisationskulturen stödjer fungerande mångfald och inklusivitet.

Fördelarna med mångfald, såsom innovativitet och kreativitet, härstammar från olikhet och en brokig mångfald av synvinklar. Hit hör även möjligheten till konflikter. I en mångsidig arbetsgemenskap är det bra att satsa på att utveckla ömsesidigt förtroende. Det väsentliga är att skapa en atmosfär som värdesätter mångfald och en kultur där man förhåller sig konstruktivt och med intresse till olika perspektiv. I en inklusiv organisation kan var och en uppleva att de uppskattas som individer. Inklusivitet innebär även att alla har lika möjligheter att avancera i sin karriär och få stöd för det.

Vad innebär?

Rekryteringspraxis som främjar mångfald är ett resultat av Europeiska socialfondens projekt Ökad mångfald och expertarbete för kvinnor med invandrarbakgrund som genomförs i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd.