Miten edistää monimuotoisuutta rekrytoinnissa?

Organisaation moninaisuuden edistäminen alkaa yhdenvertaisista ja syrjimättömistä rekrytointikäytännöistä. Käytäntöjen toteuttaminen ei ole vaikeaa, mutta vaatii usein oman ajattelun ja ennakkoluulojen haastamista.
Infograafissa Työterveyslaitoksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Euroopan unionin logot.

Monimuotoisuutta edistäviä rekrytointikäytäntöjä

Henkilöstön monimuotoisuuteen liittyvät edut voidaan saavuttaa, kun johtaminen ja organisaatiokulttuuri tukevat toimivaa monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta.

Monimuotoisuuden tuomat hyödyt, kuten innovatiivisuus ja luovuus juontuvat erilaisuudesta ja näkökulmien kirjosta. Tähän liittyy myös konfliktin mahdollisuus. Monimuotoisessa työyhteisössä kannattaa panostaa keskinäisen luottamuksen kehittämiseen. Oleellista on luoda monimuotoisuutta arvostava ilmapiiri ja kulttuuri, jossa erilaisiin näkemyksiin suhtaudutaan rakentavasti ja kiinnostuksella. Inklusiivisessa organisaatiossa jokainen voi kokea olevansa arvostettu omana itsenään. Inklusiivisuus pitää sisällään myös sen, että kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet edetä urallaan ja saada siihen tukea.

Mitä tarkoittaa?

Rekrytointisuositukset on laadittu Moninaisesti parempi – Nostetta maahanmuuttajataustaisten naisten asiantuntijauriin -hankkeessa.