Kompetens och inlärning i arbetet

Lärande och kompetensutveckling i arbetet kan ses både som ett individuellt och som ett gemenskapsfenomen. Anställda kan lära sig på arbetet genom att skaffa sig ny kunskap eller genom att lära sig nya färdigheter. I ett arbetsliv som snabbt förändras är det viktigt att kontinuerligt bygga upp gemensam praxis för förnyelse och arenor för gemensam inlärning.
Kolme henkilöä katsoo pöydällä olevia dokumentteja.

Inlärning sker i form av   

  • utveckling av en individs kunskaper och färdigheter  
  • deltagande i arbetsplatsens praxis 
  • gemensamt skapande av ny praxis. 

Utvecklingsverktyg för att lära tillsammans

Arbetsplatser kan dra nytta av de utvecklingsmetoder som prövats i forskning.

Nyckelord