Hanke

Digivihreän siirtymän ymmärtäminen ja tukeminen osana työhyvinvointia

Tutkimme hankkeessa digivihreän siirtymän mahdollisuuksia ja haasteita työelämässä. Tavoitteena on edistää siirtymän toteutumista työpaikoilla osallistavalla, työhyvinvointia tukevalla ja oikeudenmukaiseksi koetulla tavalla.
Ihmisiä keskustelemassa valoisassa ja vehreässä avoitoimistossa.

Aikataulu

1/2024–12/2026

Tavoitteet

Digivihreä siirtymä työelämässä tarkoittaa vihreän siirtymän toteuttamista hyödyntämällä digitaalisen tietotekniikan mahdollisuuksia tuotteiden, palvelujen, toimintaprosessien ja työympäristöjen kehittämisessä.

Työpaikoilla digivihreä siirtymä voi tarkoittaa monia konkreettisia muutoksia niin prosesseihin, työtapoihin kuin tuotteisiin ja palveluihin. Siirtymä voi edellyttää jopa liiketoimintamallien kokonaisvaltaista uudistamista. 

Digivihreän siirtymän mahdollisuuksien ja riskien tunnistaminen edellyttää tutkittua tietoa. Tutkitun tiedon avulla on mahdollista edistää siirtymän toteutumista sekä ennakoida ja seurata sen vaikutuksia työhön, osaamiseen ja työhyvinvointiin.

Hankkeessa:

  1. Tutkimme digitalisaatiota mahdollisuutena edistää kestävää vihreää siirtymää elinkeino- ja työelämässä.
  2. Tutkimme tekoälyratkaisujen mahdollisuuksia vihreän siirtymän kirittämisessä ja tukemisessa työssä.
  3. Tutkimme digivihreään siirtymään sisältyviä työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia ja riskejä. 
  4. Kehitämme tutkimuspohjaisia, vaikuttavia keinoja työpaikkojen digivihreän siirtymän edistämiseksi, siirtymän edellyttämän osaamisen kehittämiseksi, työhyvinvoinnin tukemiseksi ja riskien ehkäisemiseksi.

 

Aineistot ja menetelmät

Teemme hankkeessa vihreän siirtymän, digitalisaation ja tekoälyn sekä osaamisen yhteyksistä kirjallisuuskatsauksia ja työelämätoimijoiden asiantuntijahaastatteluja. 

Täydennämme aiempaa työntekijöille suunnattua Ilmastonmuutos ja työ -kyselyä digivihreän siirtymän teemoilla sekä kehitämme vastaavan kyselyn työnantajanäkökulman kartoittamiseen.  

Tulokset ja vaikuttavuus

Hanke tuottaa tietoa digivihreän siirtymän vaikutuksista yksilöiden työhön, työorganisaatioiden toimintaan ja laajemmin työelämään. Tietoa voidaan hyödyntää tutkimuksessa, poliittisessa päätöksenteossa, laajoissa kehittämisohjelmissa sekä työorganisaatioiden omassa kehittämistyössä. 

Järjestämme hankkeessa työpajoja ja seminaareja päättäjille ja muille vaikuttajille. Näiden sidosryhmien kanssa käytävän keskustelun avulla rakennamme kuvaa digivihreän siirtymän työelämävaikutuksista ja viemme tutkittua tietoa päättäville tahoille.