Hanke

Kestävyyspiknik: Työpaikat kestävän kehityksen vauhdittajina

Hankkeessa järjestetään kuusi työpajaa työelämän vaikuttajille, asiantuntijoille ja tutkijoille. Pajoissa käsitellään ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä ajankohtaisten työelämäteemojen kautta. Tavoitteena on luoda yhteinen näkemys työpaikkojen roolista kestävyysmurroksen toteuttajina ja koota konkreettisia ehdotuksia toimista, joiden avulla työpaikoilla voidaan vauhdittaa murrosta.
Kolme henkilöä istuu piknikpöydän ympärillä vehreässä ympäristössä.

Aikataulu

6/2024–6/2025

Tavoitteet

Yhteiskunnassa on moninaisia maapallon ekologiseen kantokykyyn, taloudelliseen kehitykseen sekä fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kestävyyshaasteita. Työpaikat ovat keskeisessä asemassa näiden haasteiden ratkaisemisessa. Kestävyyden edistäminen työpaikoilla kytkeytyy strategiseen johtamiseen.

Tämän hankkeen avulla Työterveyslaitos tuo yhteen työelämän vaikuttajia, asiantuntijoita ja tutkijoita luomaan yhteistä näkemystä ja kokonaiskuvaa työelämän ja kestävän kehityksen välisistä kytkennöistä. Kestävyyspiknikillä pohditaan, mitä konkreettista työpaikoilla voidaan tehdä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen vauhdittamiseksi. Hankkeessa pureudutaan eri toimialoja yhdistäviin kestävyystoimiin, jotka eivät suoranaisesti riipu työn sisällöstä tai siitä, onko organisaatio julkinen tai yksityinen.  

Aihetta käsitellään kuudessa työpajassa:

  1. Orientaatio työn kestävyyteen: Systeeminen kokonaiskuva kestävyyden ja työelämän välisiin kytkentöihin
  2. Kestävä tilajohtaminen: Miten työpaikan tilapäätöksillä voidaan tukea ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden tavoitteita?
  3. Kestävä digisiirtymän johtaminen: Miten ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden tavoitteet tulisi huomioida työpaikan digitaalisessa muutoksessa?
  4. Työntekijöiden kestävyystoimijuus: Millainen toimintakulttuuri edistää työpaikan ekologista ja sosiaalista kestävyyttä?
  5. Kestävien työurien johtaminen: Miten johtaa ja edistää työuria sosiaalisesti kestävästi?  Näkökulmina yhdenvertaisuus, monimuotoisuus ja kansainvälinen rekrytointi.
  6. Kestävyyspiknikin loppuseminaari: Mitä olemme oppineet? Mitä viemme eteenpäin? 

Kysy hankkeesta

Anna-Maria Teperi

Anna-Maria Teperi

Hankkeen tieteellinen johtaja,
tutkimusprofessori

Sähköpostiosoite
anna-maria.teperi [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2371
Kaisa Wallenius

Kaisa Wallenius

Hankkeen projektipäällikkö, 
vanhempi asiantuntija

Sähköpostiosoite
kaisa.wallenius [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2430

Rahoittaja

Työterveyslaitos

Oletko kiinnostunut osallistumaan?

Työelämän vaikuttaja, asiantuntija tai tutkija –  haluaisitko mukaan Kestävyyspiknikille? Vapaita paikkoja syksyn 2024 ja kevään 2025 aikana järjestettäviin työpajoihin voit tiedustella sähköpostitse: kaisa.wallenius [at] ttl.fi.