Hanke

Kimmoisat työntekijät muuttuvassa työelämässä

Tutkimushanke lisää ymmärrystä proaktiivisista, yhteisöllisistä ja johtamisen keinoista, joilla voidaan edistää työhyvinvointia muuttuvassa työelämässä. Lisäksi tutkimuksessa määritellään uudella tavalla työuupumus sekä edistetään sen tunnistamista, ennaltaehkäisyä ja seurantaa.
-

Aikataulu

8/2019–5/2022

Tavoitteet

Työelämän muutokset ovat mahdollistaneet työolojen ja työn tekemisen tapojen kehittämisen entistä paremmiksi. Samalla vaateet jatkuvasta kehittymisestä, oppimisesta ja itseohjautuvuudesta yhdistyneenä työelämän nopeisiin muutoksiin, kiivaaseen työtahtiin, ajasta ja paikasta vapaisiin työtapoihin sekä teknologiavälitteiseen viestintään ovat lisänneet työn henkistä rasittavuutta ja murentaneet työpaikan yhteisöllisyyttä. Nämä muutokset lisäävät työuupumus- ja työkyvyttömyysriskiä.

Tutkimuksen tavoitteena on validoida uusi työuupumuksen kyselyinstrumentti, joka soveltuu sekä tutkimukseen että käytäntöön. Uusi työkalu edistää olennaisesti työuupumuksen tunnistamista työpaikoilla ja työterveyshuolloissa, sen yleisyyden määrittämistä, ennaltaehkäisyä, diagnosointia ja seurantaa. Tutkimuksen tavoitteena on myös tutkia, kuinka työntekijöitä voimaannuttava ja arvostava johtaminen tukee itseohjautuvaa toimintaa ja näin edistää työntekijöiden kimmoisuutta, eli proaktiivista työn ja oman osaamisen kehittämistä sekä työn imua.

Tutkimus muodostuu kolmesta osa-aineistosta:

  1. Työpaikkakumppaneilta kerättävä internet-kysely kolmesti noin vuoden välein (2019-2021).
  2. Edustava otos suomalaisista työikäisistä (internet-kysely ja postikysely), yhteistyössä Taloustutkimus Oy:n kanssa.
  3. Kysely työterveyshuollon asiakkaille, yhteistyössä Mehiläinen Oy:n kanssa.

Tuloksista raportoidaan yleistajuisesti ammattikunnalle suunnatuissa julkaisuissa ja valtakunnallisissa tapahtumissa sekä kansallisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa. Näin tutkimusta hyödynnetään laajemminkin suomalaisen työelämän kehittämisessä.

Loppuraportti ja maksuton työuupumuksen arvioinnin opas

Tutustu hankkeen tuloksiin hankkeen loppuraportin ja tulosten pohjalta valmistetun työuupumuksen arvioinnin oppaan avulla.

Kysy hankkeesta

Jari Hakanen

Jari Hakanen

projektipäällikkö, tutkimusprofessori

Sähköpostiosoite
Jari.Hakanen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2453

Rahoittajat

Työterveyslaitos, Työsuojelurahasto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma