Hanke

Mitä jos mielen hyvinvointia rakennettaisiin uudestaan? Toimintamalleja kehittävä laadullinen tutkimus nuorista työssäkäyvistä aikuisista

Nuorten työntekijöiden mielenterveyden haasteet ovat kasvaneet. Ilmiö näkyy sairauspoissaoloina, hakeutumisena työterveyshuollon vastaanotolle mielenterveyssyistä sekä laajana julkisena huolena. Tässä tutkimuksessa pyrimme tunnistamaan hyvinvoinniltaan ja toimintastrategioiltaan erilaisia nuorten työntekijöiden ryhmiä sekä kehityskulkuja, jotka johtavat tuen hakemiseen työterveyshuollon palveluista. Lisäksi pyrimme jäsentämään tuoreella tavalla työhön liittyvää mielenterveyden kenttää ja uudistamaan sitä sekä löytämään ei-medikaalisia ratkaisuja nuorten mielen hyvinvoinnin tukemiseen.
Kuvituskuva toimintamalleja kehittävälle laadulliselle tutkimukselle

Aikataulu

2020–2023

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on

  • Selvittää, miten nuoret työntekijät kuvaavat mielenterveyden ongelmia ja millaisia selitysmalleja he antavat niille
  • Kuvata ratkaisumalleja ja selviytymisstrategioita, joita nuoret työntekijät, heitä hoitavat työterveyden ammattilaiset sekä nuorten työntekijöiden esihenkilöt käyttävät mielenterveyden kysymysten hallinnassa
  • Kehittää uusia toimintamalleja nuorten työntekijöiden mielenterveyden tukemiseksi
  • Luoda työhyvinvoinnin ja mielenterveyden kentälle uutta teoreettista jäsennystä, joka auttaa ymmärtämään psyykkisen haavoittuvuuden taustaa systemaattisemmin.

Projektissa tehdään yli 70 tutkimushaastattelua. Samalla kun projekti on monitieteinen akateeminen tutkimus, se pyrkii uudistamaan kotimaisia mielenterveyteen kytkeytyviä käytäntöjä ja jäsentämään työkykyä, työhyvinvointia sekä niihin liittyviä toimintamalleja uudella tavalla.