Hanke

Moniammatillinen työkyvyn arviointi työterveyshuollossa

Tutkimushankkeessa selvitetään työterveyshuollossa tehdyn työkyvyn arvioinnin nykytila, luodaan työkyvyn arvioinnille vähimmäiskriteerit ja annetaan suosituksia siitä, millä toimilla vähimmäiskriteerien käyttöönotto varmistetaan.
-

Aikataulu

10/2023–12/2025

Tavoitteet

Tutkimuksella kerätyn tiedon perusteella luodaan vähimmäiskriteerit työkyvyn arvioinnin prosessille, sisällölle, moniammatillisuudelle, dokumentoinnille ja osaamiselle. 

Tarkoituksena on yhdenmukaistaa työkyvyn arviointia valtakunnallisesti varmistamaan tasavertaista palvelua ja tukemaan työntekijän oikea-aikaista työhön paluuta. 

Aineistot ja menetelmät

Tutkimus on poikkileikkaustutkimus, jossa aineisto työkyvyn arvioinnin nykytilasta kerätään kyselyillä ja haastatteluin. Tutkimuskohteena ovat työterveyshuollon toimijat hyvinvointialueilla, jossa Työote-toimintamalli toteutuu vähintään yhdessä potilasryhmässä sekä työeläkevakuutusyhtiöiden että Kelan edustajat.

Työkyvyn arvioinnin nykytilaselvityksen perusteella luodaan asiantuntijapaneelin avulla vähimmäiskriteerit työkyvyn arvioinnin eri osa-alueille (prosessille, moniammatillisuudelle, sisällölle, dokumentoinnille ja osaamiselle) ja suositus toimista, joilla nämä saataisiin työterveyshuollossa käyttöön. 

Asiantuntijapaneeli koostuu työeläkevakuutusyhtiöiden, Kelan, työntekijäjärjestöjen, työnantajajärjestöjen, alan yliopistoprofessoreiden, Työterveyslaitoksen sekä työterveyshuollon eri ammattiryhmien etujärjestöjen edustajista. 

Tulokset ja vaikuttavuus

Selkeä ja johdonmukainen moniammatillinen työkyvyn arviointi tukee yksilön työhön paluun edellytysten arviointia sekä oikea-aikaisia ja tarkoituksenmukaisia työkyvyn tukitoimia työkyvyn ylläpitämiseksi, palauttamiseksi ja pysyvän työkyvyttömyyden ennaltaehkäisemiseksi. Vähimmäiskriteerit mahdollistaisivat täsmällisemmän työkyvyn arvioinnin kuvaamaan työntekijän työssä selviytymisen tasoa.

Kysy hankkeesta

Marika Lassfolk

projektipäällikkö, erityisasiantuntija

Sähköpostiosoite
marika.lassfolk [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3187

Tutkimusryhmä

Marja-Leena Haavisto, työterveyspsykologi
Sari Nissinen, johtava asiantuntija
Satu Soini, ylilääkäri
Owe Österbacka, vanhempi asiantuntija

Rahoittajat

Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos

Työsuojelurahaston logo.