Hanke

Muutokset syöpävaaraa aiheuttavien tekijöiden lainsäädännössä – vaikutukset työpaikoilla (ASA)

Syöpävaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien seurantaa koskeva ASA-lainsäädäntö uudistettiin vuonna 2020. Tutkimuksessa selvitetään, mitä työsuojelutoimenpiteitä uusi lainsäädäntö on saanut aikaan työpaikoilla ja miten lainsäädäntöön liittyvillä toimilla edistetään työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta.
Teollisuustyöntekijä osoittaa sormella varoitusmerkkiä.

Aikataulu

1/2022–12/2024

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoite on lisätä ASA-rekisteröinnin suoraa hyötyä työpaikoille. ASA-rekisteri on syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteri. Tutkimuksessa pyritään siihen, ettei rekisteröinti näyttäytyisi pelkkänä pakollisena lomakkeen täyttämisenä, vaan olisi selkeä osa työpaikan käytännön riskinarviointia ja työterveyshuollon työpaikkaselvitystä.

ASA-rekisteröintiprosessi voi auttaa työpaikkaa riskinarvioinnissa ja riskien hallinnan suunnittelussa. Hankkeen avulla etsitään hyviä käytäntöjä työpaikoilta ja kootaan niitä hyödynnettäväksi laajemmin. Syöpävaarallisten tekijöiden riskinarvioinnin laadun parantaminen lisää turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta työpaikoilla.

Myös ASA-rekisteritietojen hyödyntämistä viranomaistoiminnassa kehitetään. Paremmin hyödynnettävä ASA-rekisteritieto auttaa viranomaisia suuntaamaan tehokkaasti sekä käytännön tarkastustoimintaa että muita politiikkatoimia.

Tutkimuksen tuloksia verrataan 1990-luvun lopulla tehtyyn ASA-tutkimukseen. Näin saadaan tietoa uuden ASA-lainsäädännön ja työolojen muutosten vaikutuksista.

Aineistot ja menetelmät

Tutkimus toteutetaan ASA-ilmoituksen tehneille työpaikoille ja työterveyshuoltoihin lähetettävällä kyselyllä. Kyselyyn vastanneiden joukosta valitaan muutamia yrityksiä työpaikkakäyntikohteiksi, joissa työsuojeluhenkilöitä haastatellaan ja syöpävaarallisten kemikaalien käyttöön liittyviä käytännön toimia havainnoidaan. Yritysten luvalla myös niiden työterveyshuollon henkilöitä voidaan haastatella. ASA-rekisteristä saadaan tietoa syistä, joiden takia jotkut yritykset ovat luopuneet ASA-rekisteröinnistä.

Tutkimuksessa lähetetään kysely ASA-asioista ja niiden valvonnasta myös työsuojelutarkastajille. Kyselyyn vastanneista tarkastajista osaa haastatellaan.

Tulokset ja vaikuttavuus

Tutkimuksella saadaan tietoa, miten ASA-rekisteriin ilmoitettavat toimialat ja altisteet ovat muuttuneet lainsäädännön muutosten vuoksi sekä muun muassa työtehtävien ja tekniikoiden kehittymisen seurauksena. Tutkimuksessa koottavat hyvät toimintatavat ASA-rekisteröintiprosessissa auttavat yrityksiä ja työterveyshuoltoja hyödyntämään rekisteröintitietoja aikaisempaa paremmin käytännön riskinarvioinnissa ja hallinnassa sekä työterveysyhteistyössä. Tuore ASA-rekisteritieto auttaa työsuojeluviranomaisia valvonnan kohdistamisessa ja työympäristön tilan seurannassa. 

Kysy hankkeesta

Tuula Liukkonen

Tuula Liukkonen

johtava asiantuntija
Sähköpostiosoite
tuula.liukkonen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3208
Milja Koponen

Milja Koponen

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
milja.koponen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7000

Yhteistyötahot

Syöpärekisteri sekä sosiaali- ja terveysministeriö

Rahoittajat

Työsuojelurahasto sekä sosiaali- ja terveysministeriö

Tutustu myös