Hanke

Terveydenhuollon työolokuormituksen mittaaminen digitaalisten datalähteiden avulla

Muodostamme datalähtöisillä menetelmillä objektiivisia digitaalisia mittareita, joilla seurataan ajantasaisesti terveydenhuollon työntekijöiden työaikapiirteitä ja työkuormitusta.
Sairaanhoitaja neuvoo asiakasta ranteeseen laitettavan mittarin käytössä.

Aikataulu

1.1.2020−31.12.2022

Tavoitteet

Työkuormitus on tärkeä tekijä organisaation toiminnan ja työntekijöiden terveyden kannalta. Työpaikoilla työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä tutkitaan yleensä henkilöstökyselyillä.

Hankkeen tavoitteena on selvittää, voidaanko terveydenhuollon työntekijöiden hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä tutkia tiedoilla, jotka kertyvät päivittäisessä toiminnassa työntekijöistä ja organisaatiosta sairaaloiden eri järjestelmiin.

Aineistot ja menetelmät

Tutkimusaineisto perustuu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin ja sen noin 8 000 työntekijään, jotka tarjoavat erikoissairaanhoitoa noin 500 000 asukkaan alueelle. Hyödynnämme kahta isoa, olemassa olevaa digitaalista aineistoa:

  • Titania®-vuorosuunnitteluohjelmistosta poimittuja työaikatietoja vuodesta 2008 tähän päivään
  • Auria tietoaltaan potilastietoja.

Vertailutietona on vuodesta 1998 alkaen koottuja kyselytietoja henkilöstöstä. Kyselyt on toteutettu joka toinen vuosi.

Yhdistämme aineistot ja käytämme tilastollista mallinnusta ja koneoppimisen menetelmiä ennustemallien luomiseen. Arvioimme, miten digitaalisesta tiedosta saadut työkuormituksen mittarit ovat yhteydessä sairauspoissaoloihin, työtapaturmiin ja hoidon laatuun.

Tulokset ja vaikuttavuus

Hanke tuottaa tietoa terveydenhuollon työkuormituksen arvioimiseksi hyödyntämällä sairaanhoitopiirin järjestelmiin automaattisesti kertyviä tietoja työntekijöistä ja potilaista. Työkuormituksen hallinta hoitotyössä on erityisen tärkeää työntekijöiden ikääntymisen, vaihtuvuuden ja turvallisuuden vuoksi.

Kysy hankkeesta

Annina Ropponen

Annina Ropponen

hankkeen projektipäällikkö, tutkimusprofessori

Sähköpostiosoite
Annina.Ropponen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2012

Tutkimusryhmä