Hanke

Työhön liittyvän astman ennuste – TASTE

Saitko kutsun seurantakyselyyn? Alta löydät kyselylinkin!

Työhön liittyvän astman ennuste -hankkeessa selvitämme työhön liittyvää astmaa sairastavien potilaiden työkykyä ja työuraa sekä näitä ennustavia tekijöitä. Tutkimus pohjaa noin tuhannen Työterveyslaitoksella yhdentoista vuoden aikana tutkitun potilaan aineistoon. Seurantatutkimuksen avulla selvitämme eri altisteisiin, ammattiryhmiin ja työntekijöihin liittyviä riskejä. Tunnistamalla astmaa sairastavat työntekijät, joiden ennuste on huono, voidaan heihin kohdistaa ennaltaehkäiseviä toimia työpaikoilla ja työterveyshuollossa.
Nuori henkilö pesee asiakkaan hiuksia kampaamossa.

Seurantatutkimus alkaa

TASTE-hankkeessa tunnistamme työhön liittyvää astmaa sairastavien ennusteeseen vaikuttavia tekijöitä. Tiedon avulla voimme kehittää ennaltaehkäiseviä toimia.

Seurantakyselyyn osallistujille lähetetään kutsu sähköpostilla tai kirjeitse. Jos olet saanut kutsun, pääset tästä vastaamaan seurantakyselyyn

Aikataulu

8/2022–12/2024

Tavoitteet

  • Selvitämme työhön liittyvää astmaa sairastavien potilaiden astman vaikeusastetta, työkykyä ja työuraa sekä näitä ennustavia tekijöitä
  • Tutkimme ammatillisen kuntoutuksen vaikutusta potilaiden ennusteeseen
  • Vertaamme ammattiastmaa ja työn pahentamaa astmaa sairastavia henkilöitä 

     

Aineistot ja menetelmät

Tutkimusaineisto koostuu Työterveyslaitoksen potilastietorekisteristä kerättyyn tietoon noin tuhannesta ammattiastman vuoksi tutkimuksissa olleesta henkilöstä. Seurantakysely lähetetään henkilöille, joilla todettiin ammattiastma tai työn pahentama astma.

Tulokset ja vaikuttavuus

Tutkimuksessa kertyneen tiedon perusteella tunnistamme eri altisteisiin, töihin ja työntekijöihin liittyviä riskejä, jotka vaikuttavat työhön liittyvää astmaa sairastavien ennusteeseen.

Tietoa voidaan käyttää hyväksi arvioitaessa lääkinnällistä hoitoa, kuntoutusta ja muita tukitoimia sairauden aiheuttaman haitan vähentämiseksi. Tutkimustiedon avulla voidaan arvioida ja kehittää ammatillista kuntoutusta sekä suunnata ennaltaehkäisyä tärkeimmille aloille.

Kysy lisää hankkeesta

Henkilökuva Hille Suojalehto

Hille Suojalehto

ylilääkäri
Sähköpostiosoite
hille.suojalehto [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2545

Työryhmä

Irmeli Lindström, ylilääkäri

 

Rahoittajat

Työsuojelurahasto ja Finanssiala ry, Tapaturmavakuutuskeskus ja Liikennevakuutuskeskus -rahoitus