Hanke

Työturvallisuusoppiminen ja –johtaminen alustaorganisoidussa työssä – TOPPA

Alustatyö on esimerkki työn digitaalisesta organisoinnista, jonka merkitys kasvaa Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Alustojen digitaalisuus ja algoritminen johtaminen tuovat sekä haasteita että mahdollisuuksia työturvallisuudelle. Tutkimme työturvallisuusoppimista ja sen kehittämistä vuokra- ja alustatyössä, erityisesti varastotyössä ja ruokalähettitoiminnassa.
Henkilö työskentelee varastossa.

Aikataulu

10/2023-9/2025

Tavoitteet

Tällä hetkellä työturvallisuuden ennakoivaa oppimista ja johtamista tunnetaan vielä verraten heikosti silloin, kun kyseessä on yhteinen työpaikka ja jaettu työnantajuus.

Hankkeen tavoitteet:

  1. Tuottaa tietoa työturvallisuuden oppimisesta ja sen haasteista alustaorganisoidussa työssä.
  2. Kartoittaa ratkaisuja työturvallisuusoppimisen kehittämiseen alustaorganisoinnissa.
  3. Tutkia, mitä Euroopan unionin työolojen parantamista alustatyössä koskeva direktiiviehdotus tarkoittaa yrityksille ja työntekijöiden työturvallisuudelle.
  4. Selvittää alustaorganisointiin ja algoritmiseen johtamiseen liittyviä työturvallisuusriskejä Suomessa. 

Aineistot ja menetelmät

Toteutamme hankkeen yhteistyössä työnvälitysyrityksen ja sen asiakkaana olevan varastoyrityksen kanssa. Työturvallisuusoppimisen tilaa, haasteita ja kehittämismahdollisuuksia tutkitaan haastattelemalla yritysten omia ja alustatyöntekijöitä sekä dokumenttien avulla.

Tulosten pohjalta järjestetään yritysten kanssa kehittämistyöpaja, jossa arvioidaan yhdessä tuotettuja ratkaisuja ja suunnitellaan kehittämistoimenpiteitä. Vastaavia asioita ruokalähettitoiminnassa tutkitaan Reilu työ alustoilla -hankkeessa kerättyjen aineistojen avulla. 

Kokoamme yhteistyössä eurooppalaisen SAF€RA-konsortion kanssa yhteen tietoa lainsäädännöstä, alustatyön työturvallisuuriskeistä, algoritmisista keinoista parantaa työturvallisuutta ja työturvallisuusoppimisesta. 
 

Tulokset ja vaikuttavuus

Työturvallisuuden oppimista alustatyössä ei ole juurikaan aiemmin tutkittu. Nyt tuotamme tietoa yhteistyössä SAF€RA-konsortion kanssa alustaorganisoinnin ja algoritmisen johtamisen kytkennöistä työturvallisuuteen ja sen kehittämiseen. Työterveyslaitoksessa keskitymme työturvallisuuteen liittyvään oppimiseen, sen haasteisiin ja kehittämismahdollisuuksiin alustalähtöisessä paikallisessa työssä.

Julkaisemme yhdessä kansainvälinen tutkimusryhmän kanssa tutkimuksen tuloksista kirjan. Tuloksia tullaan myös esittelemään tieteellisissä kongresseissa sekä populaari- ja tieteellisissä julkaisuissa.

Kysy hankkeesta

Henkilökuva Laura Seppänen

Laura Seppänen

tutkimuspäällikkö
Sähköpostiosoite
laura.seppanen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2518

Tutkimusryhmä

Pia Perttula, johtava tutkija

Riikka Ruotsala, erityisasiantuntija 

Yhteistyötahot

Yhteistyössä Bolt Works Oy ja Suomen Kaukokiito Oy.

Hanke on osa yhteiseurooppalaista SAF€RA-konsortiota. Työterveyslaitos edustaa konsortiossa Suomea. Lisäksi mukana ovat Alankomaat (johtava toteuttaja TNO), Espanja (Baskimaa, PESI) ja Norja (NSR). 

Rahoittajat

Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos