VIRE-sovellus

VIRE-sovellus on kehitetty työvuorojen väsyttävyyden arviointiin. Se sopii kaikille toimialoille, joilla tehdään päivätyöstä poikkeavia työaikoja.

VIRE-sovellus

  • on kehitetty työvuorojen vireysvaikutusten arviointiin 
  • soveltuu kaikille toimialoille, joissa tehdään päivätyöstä poikkeavia työaikoja 
  • perustuu tieteellisesti tutkittuun tietoon vireyden säätelystä  1,2 
  • on tarkoitettu työnantajan, HR-henkilöstön, työntekijän ja työterveyshuollon käyttöön 
  • on käytössä ilmaiseksi verkossa.

Sovelluksen avulla voi

  • arvioida nykyisten työaikajärjestelyiden vaikutusta vireyteen niin sanotun liikennevalomallin avulla (esimerkiksi vihreä = vuorot, joissa on matala uneliaisuuden riski; punainen = vuorot, joissa on korkea uneliaisuuden riski) 
  • vertailla vaihtoehtoisia työvuorojärjestelyitä niiden vireysvaikutusten suhteen 
  • seurata pidemmällä aikavälillä työvuorojärjestelyiden vireysvaikutusten kehitystä.

Sovelluksen avulla ei voi

  • arvioida yksittäisen henkilön vireyttä työssä 
  • päättää työvuorojärjestelyistä ottamatta huomioon muita työvuorojärjestelyihin vaikuttavia tekijöitä. 

VIRE-sovellusta kehitetään edelleen ja siksi palaute on tervetullutta. Sitä voi antaa sovelluksen sivulla olevan linkin kautta. 

Menetelmän ovat kehittäneet Työterveyslaitos, Tukholman yliopisto (Stressforskningsinstitutet), Liikenteen turvallisuusvirasto ja Portin Productions AB. Sovelluksen kehittämistä ovat rahoittaneet Liikenteen turvallisuusvirasto, Työsuojelurahasto ja NordForsk, Nordic Program on Health and Welfare (74809).

Katso myös Vireyttä vuorotyöhön -hankkeessa tehty opasvideo VIRE:en käyttämisestä ja hyödyntämisestä vuorotyöntekijöiden vireyden tukemisessa. Video kestää noin 13 minuuttia ja se on tarkoitettu katsottavaksi ennen VIRE:en käytön aloittamista.

 

1 Åkerstedt T, Folkard S. (1995). Validation of the S and C Components of the Three-Process Model of Alertness Regulation. Sleep 1995, 18(1):1-6. 

2 Åkerstedt T, Folkard S, Portin C. Predictions from the three-process model of alertness. Aviation, Space and Environmental Medicine 2004; 75(3, Suppl.):A75–83.