FirstFit-menetelmän käyttö lisääntyy – kokemuksia Pirkanmaan pelastuslaitokselta

Nostaminen, kantaminen ja siirtäminen ovat ensihoitajan tehtävistä fyysisesti raskaimpia. Ne vaativat monipuolista fyysistä toimintakykyä ja hyvää ergonomiaosaamista. Tältä pohjalta syntyi alan toimijoiden ja tutkijoiden yhteistyönä FirstFit-menetelmä. Se motivoi ensihoitajaa huolehtimaan työkyvystään.
-
Janne Halonen
Janne Halonen
erityisasiantuntija

FirstFit on ensihoitajien fyysisen toimintakyvyn arviointi-, palautteenanto- ja seurantamenetelmä, johon kiinteänä osana kuuluu myös työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö. Se on edelleen kehittyvä menetelmä, jonka työlähtöisen perustan määrittivät ensihoitoalan toimijat ja tutkijat yhdessä.

Menetelmän käytännön työkalun muodostaa testiohjeistus. Se sisältää toimenpiteet ennen fyysisen toimintakyvyn testausta, FirstFit-testistön suoritusohjeet, testipalautteen ja tarvittavat lomakkeet.

FirstFit on jo lähtenyt leviämään. Ensimmäisen FirstFit-tutkimuksen kehittämis- ja ohjausryhmä suosittelivat testistöä otettavaksi käyttöön. Testiohjeistuksen on voinut tilata Työterveyslaitoksesta alkuvuodesta 2022 lähtien.

Helmikuussa käynnistyi toinen FirstFit-tutkimus, jossa kehitetään testipalautteen ja harjoitteluohjeiden sisältöjä muun muassa keräämällä ensihoitajien omia testikohtaisia fyysisen toimintakyvyn viitearvoja testipalautteen antamista varten.

Edelleen kehitetään myös testiohjeistusta ja koko menetelmän toimintamallia ja tuetaan testistön käyttöönottoa. Vastaanotto on ollut myönteistä.

FirstFit tukee ensihoitajien työhyvinvointia Pirkanmaalla

  • Antoiko FirstFit sinulle uutta tietoa fyysisestä toimintakyvystäsi? ”Kuntoani ei ole aiemmin arvioitu, kartoitus oli mielenkiintoinen!” ”Sain tietoa hengitys- ja verenkiertoelimistöni suorituskyvystä.”
  • Ovatko FirstFit-tulokset vaikuttaneet nykyisiin toimintatapoihisi? ”Kyllä, motivaationi liikkumiseen on kasvanut.” ”On pakko treenailla enemmän, jos haluaa säilyttää sellaisen toimintakyvyn, että pystyy tekemään ensihoitotyötä.”

Muun muassa nämä kommentit kerättiin pirkanmaalaisilta ensihoitajilta juuri ennen vuodenvaihdetta, joulukuussa 2022. FirstFit-menetelmä otettiin käyttöön syyskuussa 2022. Aihe oli herättänyt jo etukäteen mielenkiintoa ja uteliasta kyselyä: “Milloin testiin pääsee? Mitä siellä tehdään? Tuleeko siitä pakollista kaikille?”

FirstFitin käyttöönottoa Pirkanmaan pelastuslaitoksella ei tarvinnut pitkään pohtia, olihan pelastuslaitos ollut aktiivisesti mukana jo ensimmäisen FirstFit-tutkimuksen kehittämisryhmässä ja eri pilotointivaiheissa.

Suurin starttiapu löytyi kuitenkin ensihoito-organisaation johdon näkemyksestä: ensihoitajien työhyvinvointi vaatii kohennusta ja tukitoimia! Ensihoitotehtävien määrällinen kasvu, lisääntynyt psyykkinen kuormitus työtehtävien arvaamattomuuden vuoksi ja ensihoitajien heikentynyt palautuminen olivat vain muutamia esiin nousseita haasteita, joihin FirstFitin kautta haluttiin lähteä etsimään ratkaisuja.

Ennen kaikkea FirstFit ja sen ympärille rakentunut toiminta halutaan Pirkanmaalla nähdä työnantajan tarjoamana etuutena. Kuten asioilla usein, on tässäkin kaksi puolta: omasta fyysisestä työkyvystään huolehtiva ensihoidon henkilöstö on myös työnantajan etu.

FirstFit-menetelmää ryhdyttiin Pirkanmaalla toteuttamaan alusta saakka laadukkaasti. Testaustoimintaa koordinoivalla henkilöllä tulee olla ymmärrystä ensihoitotyön haasteista sekä koulutus ja kokemusta myös liikunta-alasta. Näin saavutetaan paras hyöty sekä työnantajan että työntekijöiden kannalta.

Toiminnassa halutaan myös kohdata ihminen ilman kiirettä, kysyä kuinka hän voi ja antaa aikaa keskustelulle. Hektiset työvuorot kun harvoin antavat tähän mahdollisuutta.

FirstFit kiinnostaa ja taipuu moneen

Nyt, reilut puoli vuotta toiminnan käynnistämisen jälkeen, FirstFit on tavoittanut neljänneksen ensihoidon operatiivisesta henkilöstöstä Pirkanmaan hyvinvointialueen ensihoitopalveluissa. Se on toteutunut positiivisen kannustamisen ja vapaaehtoisuuden pohjalta.

Määrä ei ole ihan pieni, sillä hyvinvointialueuudistuksen myötä operatiivisessa ensihoitotyössä toimii noin 180 henkeä mukaan luettuna ensihoidon kenttäjohtajat. Kiinnostuneet ovat olleet miehiä, naisia ja työuransa eri vaiheissa olevia ensihoidon toimijoita.

Positiivinen puskaradio on ollut ehdottomasti paras markkinoinnin keino. Se on jättänyt jalkoihinsa virallisemmat viestintäkanavat. Lisäksi erityisryhmät ovat löytäneet FirstFitistä hyödyn itselleen. Pirkanmaan pelastuslaitoksella toimiva taktisen ensihoidon ryhmä halusi ottaa FirstFitin vuosittaiseksi toimintakyvyn arviointimallikseen. 

Tähän asti ensihoitajat ja työnantajat ovat saaneet FirstFitistä ainoastaan positiivisia kokemuksia. Vaikka toiminta on vielä aluillaan, on selvää, että tälle on tarvetta myös tulevaisuudessa.

Yksi FirstFitin mainioista ominaisuuksista onkin, että se taipuu moneen. Kehittyessään sen anti tulee varmasti vain kasvamaan. Pirkanmaalla tästä ei aiota luopua.

 

Teksti on kirjoitettu yhteistyössä ensihoitaja ja liikunnanohjaaja Johanna Lähteisen kanssa. Hän työskentelee koordinaattorina Pirkanmaan hyvinvointialueen ensihoitopalveluissa. Hänen työtehtävänsä keskittyvät ensihoitajien fyysisen toiminta- ja työkyvyn edistämiseen sekä tukemiseen. Lähteinen toimii FirstFit-tutkimuksen kehittämisryhmässä.

 

Lisätietoja:

FirstFit – Ensihoitajien fyysisen toiminta- ja työkyvyn arviointi ja edistäminen työuran kaikissa vaiheissa (ensimmäisen tutkimuksen esittely, loppuraportti ja testiohjeistuksen tilaaminen)

FirstFit-menetelmän testiohjeistuksen, testipalautteen ja harjoitteluohjeiden kehittäminen (toisen tutkimuksen esittely)

Avainsanat

Jaa sisältö somessa!