Tekeekö etätyön tuoma autonomia meidät onnellisiksi?

Kysymys etätyöstä ja sen tulevaisuudesta kiinnostaa edelleen. Ennennäkemätön siirtymä etätyöhön toi työntekijöille valtavan autonomiahyppäyksen. Useimmat työntekijöistä haluaisivatkin pitää pandemian väistyttyä kiinni saavutetusta etätyöedusta. Sen sijaan organisaation näkökulmasta ilmiö on moninaisempi.
-
Kirsikka Selander
Kirsikka Selander
erikoistutkija

Toteutimme koronapandemian aikana suomalaisille vähintään kymmenen hengen organisaatioille suunnatun, tilastollisesti edustavan kyselyn, jossa selvitimme työnantajien ja työntekijöiden etätyökokemuksia.

Syksyllä 2021, jolloin ensimmäiset etätyösuositukset oli juuri purettu, etätyö oli hyvin yleistä. Peräti kahdessa kolmasosassa yli kymmenen hengen organisaatioista tehtiin vähintään viikoittain etätyötä. Eniten sitä tehtiin asiantuntijavaltaisilla aloilla ja tehtävissä, jotka voitiin tehdä digitaalisin välinein. Suurin osa työnantajista myös suunnitteli, että etätyö sallittaisiin jatkossa.

Etätyöilmiön moninaisuus nousi esille, kun asiasta kysyttiin keväällä 2022 niiltä työntekijöiltä, joiden työnantaja oli jo osallistunut kyselyyn.

Yleisesti etätyökokemukset olivat myönteisiä. Yli 80 prosenttia kyselyyn osallistuneista työntekijöistä oli tyytyväisiä etätyön käytäntöihin ja tapoihin, joilla niistä käytiin keskustelua ja sovittiin työpaikoilla. Vastaajista 69 prosenttia myös koki etätyön parantaneen työn sujuvuutta, mutta sen kääntöpuolena oli yhteisöllisyyden heikkeneminen (64 prosenttia). 

Tulostemme perusteella kokemus etätyön sujuvuudesta oli sitä positiivisempi, mitä paremmat digitaaliset valmiudet työntekijällä oli.

Tarkastelimme työntekijöiden kokemusta etätyön sujuvuudesta myös sen mukaan, kuka  etätyön tekemisestä päättää. Havaitsimme, että etätyö oli sujuvampaa, kun siitä päättäminen kuului tiimeille sen sijaan, että yksilöt saivat itse päättää etätyön tekemisestä. Tällöin myös työntekijöiden kokemukset yhteisöllisyydestä olivat positiivisempia. 

Tulosten valossa etätyön tuoma autonomia voikin tehdä meidät itsenäisiksi, mutta ei välttämättä onnellisemmiksi, jos onnellisuuden avain on yhteisöllisyydessä.

Yksilölle etätyö voi olla sujuva ratkaisu, kun hänellä on riittävästi osaamista työstä suoriutumiseen. Työtä ei kuitenkaan tehdä tyhjiössä, vaan työ linkittyy muihin. Silloin oman työssä pärjäämisen sijaan keskiöön nousevat koko tiimin ja organisaation toimintaedellytykset ja kehittyminen. 

Autonomiaa seuraakin vastuu ajatella myös laajempaa yhteisöä ja sen toimintaedellytyksiä oman työssä selviytymisen ja viihtymisen sijaan. Vain harvalla työntekijöistä itsensä johtamisen taidot ulottuvat kuitenkaan omaa työtä pidemmälle. Siksi voi olla paikallaan, että työnantaja kannustaa tulemaan toimistolle.

 

Lisätietoja:

Miksi tulla toimistolle? Itseohjautuvan hybridityön mahdollisuuksia ja haasteita (tutkimushankkeen esittely)
 

 

Avainsanat

Jaa sisältö somessa!