Tuntuvatko kemikaaliasiat vaikeilta? Näin otat ne hallintaan työpaikalla

Työpaikan kemikaaliturvallisuudessa on kuusi tärkeää periaatetta. Jokaisessa yrityksessä on pohdittava, mitä ne juuri heillä tarkoittavat ja onko henkilöstön osaaminen kunnossa.
-
Milja Koponen
Milja Koponen
vanhempi asiantuntija

Vaaralliset kemikaalit koetaan usein hankalasti hallittaviksi. Tämä tulee esiin keskusteluissa esimiesten, työsuojelutehtävissä toimivien ja kemikaalivastaavien kanssa. Myös työterveyshuollon ammattilaiset voivat kokea epävarmuutta kemikaaliasioissa.

Mikä on vaarallista ja mikä ei? Mistä tietoa oikein saa ja mitä kaikenlaiset termit ja lyhenteet tarkoittavat? Kuinka vaarat tunnistetaan, altistuminen ja riski arvioidaan? Lainsäädäntöä on paljon, mutta mitä ne pykälät tarkoittavat meidän yrityksessämme? Onko ihan ok olla juuri ja juuri lakisääteisellä tasolla vai olisiko syytä pyrkiä parempaan?

Tuottavalla ja hyvinvoivalla työpaikalla haitalliset kemialliset tekijät on tunnistettu, niiden aiheuttamat riskit on arvioitu ja ne hallitaan tehokkaasti. Oikean lähestymistavan ja olennaisten asioiden löytäminen vaatii kuitenkin osaamista.

Kemikaaliturvallisuuden kuusi periaatetta

Työpaikan kemikaaliturvallisuudessa on kuusi perusperiaatetta. Työpaikalla on pohdittava yhdessä, mitä ne juuri meidän yrityksessämme tarkoittavat ja millaisia toimia ne edellyttävät.

  1. Hanki tuoreimmat käyttöturvallisuustiedotteet kaikista kemikaalituotteista ja pidä myös kemikaaliluettelo ajan tasalla.
  2. Tunnista muutkin työpaikan kemialliset vaaratekijät ja selvitä työntekijöiden altistuminen myös niille.
  3. Arvioi kemiallisten altisteiden aiheuttamat riskit ja aseta ne tärkeysjärjestykseen.
  4. Päätä tarvittavista toimenpiteistä ja toteuta ne.
  5. Varmista työntekijöiden riittävä ohjeistus ja opastus.
  6. Huolehdi turvallisuuden jatkuvasta seurannasta.

Kun työpaikkojen kokemia haasteita on tutkittu, esiin on noussut aktiivisen koulutuksen ja valmennuksen tärkeys. Jos työpaikalla on tunnistettu tiedon tarve, on aika miettiä, miten ja ketä koulutetaan.

Kemikaaliturvallisuutta voi oppia verkossakin

Olen ollut mukana kehittämässä Kemikaalit työssä -verkkokoulutusta, joka antaa valmiudet kemikaalien turvalliseen käyttöön työssä. Verkossa toteutettava koulutus on siitä mukava, että kukin osallistuja saa tutustua materiaaleihin ja tehtäviin silloin, kun on aikaa ja sopiva työtilanne.

Opiskeltavat asiat ovat jollekulle jo tutumpia, joku toinen joutuu pohtimaan pidempään. Lopulta kaikilla on yhteiset käsitteet ja osaaminen, mikä helpottaa työpaikan turvallisuuden kehittämistä yhdessä.

Yhteisiä kehittämistehtäviä löytyy opiskelumateriaalista jo valmiiksi, mutta niiden räätälöintikin on mahdollista. Koulutuksen ohessa työpaikalle voi syntyä vaikka omannäköiset kemikaalien hankintaohjeet, perehdytysmateriaalia tai kemikaaliluettelo. Riskinarviointikin voidaan laittaa alulle tai päivittää opintojen kuluessa.

Materiaali on selkeää ja käytännönläheistä, joten verkkokurssi toimii itsenäisenä kokonaisuutena. Aina on toki mahdollista yhdistää verkkokoulutukseen valmentajan pitämiä osuuksia webinaarimuodossa tai livenä.

Koulutuksen avulla työpaikan kemikaaliriskien hallinnan saa kuntoon lainsäädännön edellyttämällä tavalla – ja itse asiassa aika paljon paremmaksikin.

Tutustu Työterveyslaitoksen Kemikaalit työssä -verkkokoulutukseen

Jaa sisältö somessa!