Työterveysyhteistyöllä työhyvinvointia ja tuottavuutta – mutta miten?

Toimiva työterveysyhteistyö luo edellytykset työturvallisuuden, työntekijöiden työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämiselle. Yhteistyön kehittäminen käynnistyy neljän askeleen avulla.
-
Hanna Hakulinen
Hanna Hakulinen
tutkimuspäällikkö

Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista, tavoitteellista ja ennakoivaa yhteistyötä työpaikan ja työterveyshuollon välillä. Se sitoo yhteen työterveyshuollon ja työpaikan prosessit tukien niin työterveystoimintaa kuin työpaikan työkykyjohtamista.

Jotta yhteistyö on hedelmällistä, sen tulee pohjautua työpaikan tarpeisiin. Tarpeiden pohjalta rakennetaan tavoitteet, sovitaan toiminnasta ja vastuista työterveysyhteistyössä.

Yhteistyö onkin avainsana. Työterveyshuolto ei voi yksin suunnitella työterveysyhteistyötä ja sitä kautta työterveystoiminnan sisältöä, vaan pohjana täytyy olla työpaikan tarpeisiin perustuva keskustelu ja toki myös työpaikan kiinnostus työterveyshuoltoon.

Työterveyshuolto tuo keskusteluun oman osaamisensa ja konkreettisia keinoja, joilla työpaikan tarpeisiin voidaan yhdessä vastata. Vuoropuhelu edellyttää molemmilta aktiivisuutta ja aikaa, mutta yhteinen pohdinta varmasti kantaa hedelmää ja tuottaa ratkaisuja työpaikan työkykyhaasteisiin. 

Työterveysyhteistyö on kaikkien työssä käyvien asia

Parhaimmillaan työterveysyhteistyö on keskeinen osa työpaikkojen päivittäistä työkykyjohtamista.

Työterveysyhteistyö tuo työkykyjohtamiseen työkyvyttömyyden ja sairauspoissaolojen ehkäisemisen ja työhyvinvoinnin parantamisen näkökulmat. Hyvinvoiva työntekijä on avaintekijä työpaikan tuottavuuden edistämisessä.

Työterveysyhteistyössä opitaan toimimaan yhdessä tehokkaasti ja suunnitelmallisesti, kun yhteistyön toimintatavoista ja vastuista on sovittu. Tämä puolestaan lisää luottamusta ja sitä kautta syventää ja sujuvoittaa yhteistyötä entisestään. Työterveysyhteistyö myös vahvistaa esihenkilöiden ja työterveyshuollon suhdetta. 

Neljä askelta työterveysyhteistyön kehittämiseen

  1. Keskustelkaa tavoitteista. Vaikuttava työterveysyhteistyö pohjautuu työpaikan tarpeisiin. Varatkaa aikaa tarpeista keskusteluun – ovathan kyseessä työpaikan työkykyhaasteet, joihin haette ratkaisuja yhdessä. 
  2. Suunnitelkaa yhdessä. Tarpeiden pohjalta muodostuvat tavoitteet, ja tavoitteiden mukaan päätetään toimenpiteet. Priorisoikaa ja aikatauluttakaa toimenpiteet niin, että ne sopivat työpaikan arkeen. Varatkaa omaa ja yhteistä aikaa toiminnan ja yhteistyön suunnitteluun. 
  3. Tehkää tilanneanalyysi. Mikä yhteistyössänne toimii ja miten sitä yhdessä voisi vahvistaa? Mitä parannettavaa on? Miten työterveysyhteistyön kehittäminen on osa edellä mainittua toiminnan suunnittelua? Asioiden ja vastuiden palastelu tehostaa kehittämistä. 
  4. Arvioikaa onnistumista. Teettekö oikeita asioita oikeilla tavoilla? Miten työterveysyhteistyö vastaisi vieläkin paremmin työpaikan tarpeisiin? Jotta työterveysyhteistyö syvenee, tulee sitä arvioida yhdessä säännöllisesti.  Arvioinnin ytimessä ovat yhdessä asettamanne tavoitteet ja niiden pohjalta sovitut selkeät ja konkreettiset mittarit. 

Työterveysyhteistyön malli valmistui – ottakaa se avuksi!

Olemme tuottaneet avuksenne työterveysyhteistyön mallin, joka muodostuu kahdesta oppimateriaalista. Niissä on tietoa toimivasta ja vaikuttavasta työterveysyhteistyöstä ja työkykyjohtamisesta. 

Oppimateriaalit on tarkoitettu työterveysyhteistyöhön osallistuville työpaikan ja työterveyshuollon edustajille sekä kenelle tahansa aihepiiristä kiinnostuneelle. 

Työterveysyhteistyön malli on tuotettu Työkyvyn tuella pidempiä työuria ja tuottavuutta -hankkeessa. Sitä rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Työterveysyhteistyön malli perustuu tutkimustietoon ja hankkeen aikana työpaikkojen ja työterveyshuoltojen kanssa tehtyyn kehittämistyöhön.

Malliin on koottu työterveysyhteistyön hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja työpaikkojen ja työterveyshuoltojen hyödynnettäväksi.

 

Lisätietoja:

Työterveysyhteistyön malli -oppimateriaalit

Työterveysyhteistyön hyvät käytännöt

Työkyvyn tuella pidempiä työuria ja tuottavuutta – toimintamallit monialaiseen yhteistyöhön (TYKYTUO) – Osahanke: Työterveysyhteistyön vaikuttavat toimintamallit ja indikaattorit

TYKYTUO-hankkeen esittely Tampereen yliopiston sivuilla

Jaa sisältö somessa!