Työterveysyhteistyön malli – oppimateriaalit

Toimiva työpaikan ja työterveyshuollon välinen yhteistyö luo edellytykset työturvallisuuden, työntekijöiden työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Työterveysyhteistyön perustana on suunnitelmallinen, tavoitteellinen ja ennaltaehkäisevä ote. Työterveysyhteistyö on tärkeä osa työpaikan työkykyjohtamista.
Keskustelu käynnissä, kolme henkilöä istuu pöydän ääressä.