Työterveysyhteistyön malli – oppimateriaalit

Toimiva työpaikan ja työterveyshuollon välinen yhteistyö luo edellytykset työturvallisuuden, työntekijöiden työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Työterveysyhteistyön perustana on suunnitelmallinen, tavoitteellinen ja ennaltaehkäisevä ote. Työterveysyhteistyö on tärkeä osa työpaikan työkykyjohtamista.
Keskustelu käynnissä, kolme henkilöä istuu pöydän ääressä.
Logot

Yhdessä enemmän työterveysyhteistyön malli muodostuu kahdesta oppimateriaalista 

Työterveysyhteistyön malli koostuu kahdesta oppimateriaalista. Toinen keskittyy toimivan ja vaikuttavan yhteistyön kehittämiseen ja toinen työkykyjohtamisen parantamiseen työterveysyhteistyön keinoin.

Työterveysyhteistyön kehittämisellä vaikuttavuutta

Työterveysyhteistyön keinoin parempaan työkykyjohtamiseen

Oppimateriaalit on tarkoitettu työterveysyhteistyöhön osallistuville työpaikan ja työterveyshuollon edustajille sekä kenelle tahansa aihepiiristä kiinnostuneelle.

Lisäksi yhteistyön kehittämiseen tueksi on julkaistu Näin kehität työterveysyhteistyötäsi -opas

Työterveysyhteistyön malli on tuotettu Työkyvyn tuella pidempiä työuria ja tuottavuutta -hankkeessa. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Työterveysyhteistyön malli pohjautuu tutkimustietoon ja hankkeen aikana työpaikkojen ja työterveyshuoltojen kanssa tehtyyn kehittämistyöhön. Malliin on koottu työterveysyhteistyön hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja työpaikkojen ja työterveyshuoltojen hyödynnettäväksi.  

Asiantuntijamme

Sanna Pesonen

Sanna Pesonen

tutkija
Sähköpostiosoite
sanna.pesonen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7254
Hanna Hakulinen

Hanna Hakulinen

tutkimuspäällikkö
Sähköpostiosoite
hanna.hakulinen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7257