Raskaus ja työn altisteet -opas auttaa varmistamaan turvalliset olosuhteet

Työelämän tulee olla terveellinen ja turvallinen myös raskaana oleville työntekijöille. Työterveyslaitoksen käytännönläheinen opas auttaa työterveyshuoltoja, äitiysneuvoloita ja työsuojeluhenkilöitä varmistamaan turvalliset olosuhteet. Työnantajan vastuulla on, ettei työpaikalla altistu raskauden aikana tai pian synnytyksen jälkeen sellaisille tekijöille, jotka voivat vaarantaa vanhemman tai lapsen terveyden.
kuvituskuva: rakennusalan työntekijöitä

Työterveyslaitoksen mediatiedote 23.2.2022

Raskaus ja työn altisteet -opas kokoaa yhteen lainsäädännön, joka liittyy raskaana olevan tai vasta synnyttäneen naisen terveyteen ja työturvallisuuteen, sekä keinot haitallisen altistumisen välttämiseen. 

Kirjoittajat ovat vastanneet useiden vuosien ajan Raskaus ja työ - neuvontapalvelun kysymyksiin. Tätä käytännön kokemusta on hyödynnetty oppaan teossa, kirjoittajat kertovat oppaan saatesanoissa.  

– Usein raskaana oleva voi jatkaa työtään pienin työkuvan muutoksin. Oppaan tarkoituksena on mahdollistaa raskaana olevien osallistuminen työelämään, sanoo ylilääkäri Leena Aitto-oja Työterveyslaitoksesta. 

Raskaana olevien altistumisen arviointi on työterveyshuollon lakisääteinen tehtävä. Opas on suunnattu ensisijaisesti työterveyshuollon ammattilaisille, mutta siitä hyötyvät myös äitiysneuvoloiden asiantuntijat ja työpaikan työsuojelutyöhön osallistuvat.  

Oppaaseen on koottu näyttöön perustuvat käytännönläheiset ohjeet, ja niissä noudatetaan varovaisuusperiaatetta. Joistakin altisteista tai työoloista ei ole riittävästi tietoa, joten ohjeet ovat paikoitellen asiantuntijan paras arvio tilanteesta.  

Haitalliset altisteet pitää tunnistaa ja arvioida 

Opas esittelee työympäristön kemialliset, biologiset, fysikaaliset ja fyysiset altisteet, jotka voivat olla haitallisia raskauden tai imetyksen aikana, kuten liuotinaineet, laboratoriokemikaalit, hepatiitti-virukset, iskut sekä melu. Lisäksi oppaassa käydään läpi altistuminen ja sen yleisyys, vaikutukset lisääntymisterveyteen sekä suositukset työn turvallisuuden arvioinnin toteuttamiseen kunkin altisteen kohdalla. 

– Työpaikan riskinarvioinnissa ennakointi on tärkeää, ja siinä tarvitaan työterveyshuollon asiantuntemusta. Silloin kun työntekijä kertoo raskaudestaan, työpaikalla tulisi jo olla käytännöt turvallisten olosuhteiden varmistamiseksi, sanoo ylilääkäri Heikki Frilander Työterveyslaitoksesta. 

Arviossa tulee huomioida myös mahdolliset vaikutukset hedelmällisyyteen, vaikkeivat ne olekaan tämän oppaan keskiössä. 

Oppaaseen on koottu merkittävä lähdeluetteloaineisto lisätiedon hankkimisen tueksi. 

Raskaus ja työn altisteet

  • Raskaus ja työn altisteet -opas on julkisesti saatavilla Julkarissa. Opas tulee myöhemmin saataville Terveysportin Työterveys ja kuntoutus -tietokantaan. 
  • Työterveyslaitos järjestää oppaan sisällöistä webinaarimuotoisen koulutuksen 22.11.2022.
  • Oppaan kokoamisesta ovat vastanneet ylilääkäri Heikki Frilander, ylilääkäri Leena Aitto-oja, tutkija Pasi Huuskonen ja tutkimusprofessori Tiina Santonen Työterveyslaitoksesta.  
  • Oppaan kirjoittamiseen on osallistunut laaja joukko Työterveyslaitoksen asiantuntijoita ja myös muutama ulkopuolinen asiantuntija. Teosta ovat kommentoineet lukuisat maamme asiantuntijat, etenkin tartuntatautiosion osalta.   

Lisätiedot 

  • Ylilääkäri Leena Aitto-oja, leena.aitto-oja [at] ttl.fi (leena[dot]aitto-oja[at]ttl[dot]fi), +358304746106 
  • Ylilääkäri Heikki Frilander, heikki.frilander [at] ttl.fi (heikki[dot]frilander[at]ttl[dot]fi), +358304742265 
  • Tutkija Pasi Huuskonen, pasi.huuskonen [at] ttl.fi (pasi[dot]huuskonen[at]ttl[dot]fi), +358304742303 

Tutustu myös 

Avainsanat

Jaa sisältö somessa!