Hanke

Mielenterveyden työkalupakki

Mielenterveyden työkalupakki -hankkeen tarkoitus on vahvistaa työpaikkojen ja työyhteisöjen valmiuksia tukea mielenterveyttä ja vastata muuttuvan työelämän vaatimuksiin henkisen työkyvyn osalta. Hanke on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.
Henkilöitä kokoushuoneessa.

Aikataulu

5/2023–3/2025

Tavoitteet ja menetelmät

Mielenterveys on keskeinen osa työkykyä ja menestystekijä, joka auttaa työpaikkoja saavuttamaan tavoitteensa. Mielenterveyden työkalupakki on mielenterveyden tuen keinoihin ja menetelmiin sekä eri ammattialojen tukeen keskittyvä hanke, jossa edistetään työpaikkojen ja työyhteisöjen valmiuksia vahvistaa ja tukea mielenterveyttä osana työkykyä. 

Työkalupakkihankkeen kuva.
Kuva. Mielenterveyden työkalupakki -hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

 Hankkeessa levitetään Mielenterveyden työkalupakkia työpaikoille ja työyhteisöihin hyödyntäen tutkimusta innovaatioiden leviämisestä ja käyttöönotosta. Työkalupakki sisältää Työelämän mielenterveysohjelmassa (2021–2022) kehitettyjä ja vaikuttavaksi arvioituja tai tutkimukseen pohjautuvia keinoja ja menetelmiä. 

Mielenterveyttä voi edistää laittamalla työolosuhteet kuntoon ja huolehtimalla sujuvasta työn arjesta ja vuorovaikutuksesta. Mielenterveyden työkalupakin käyttöönottoon tarjotaan hankkeessa tukea. Hankkeessa jatkokehitetään olemassa olevia työkaluja ja kehitetään uusia. Hankkeessa toteutetaan myös maksuttomia koulutuksia ja valmennuksia. 

Yhteiskunnan muutokset vaikuttavat työhön ja mielenterveyteen ja haastavat työpaikat uudistamaan toimintatapojaan. Hankkeen yhtenä painopisteenä on tukea mielen hyvinvointia erityisesti koronan vaikutuksista kärsineillä sosiaali- ja terveysalalla sekä taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-aloilla. Hyvinvoivat työntekijät ja resilientit työyhteisöt ovat edellytys toimialojen elpymiselle. ​

Hankkeen aikana tutkitaan ja arvioidaan mielenterveyden työkalupakin käyttöönoton onnistumista, työkalujen roolia osana työkykyjohtamisen keinovalikoimaa, hankkeen toimintaympäristöä sekä työolojen ja työhyvinvoinnin muutoksia. Samalla pyritään mielenterveyteen liittyvien työkykyhaasteiden kirjon parempaan ymmärtämiseen sekä koko työelämän kulttuuriseen muutokseen mielenterveyden huomioimisessa.

Määrällisenä tavoitteena on tavoittaa 600 työpaikkaa ja työterveyshuoltoyksikköä hankkeen aikana.

Tutkimustiedote Työhyvinvointiteemat johtamiskoulutuksessa -tutkimukseen osallistuvalle opetushenkilökunnalle

Tutkimustiedote Työhyvinvointiteemat johtamiskoulutuksessa -tutkimukseen osallistuvalle opiskelijalle

Tutkimustiedote: Mielen hyvinvoinnin ja työkyvyn tukeminen taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-aloilla -tutkimukseen osallistuvalle (pdf)

Forskningsmeddelande: Stödjande av psykiskt välbefinnande och arbetsförmåga inom konst-, kultur- och evenemangsbranscherna

Yhteistyökumppanit

Hanke toteutetaan laajan yhteistyökumppani- ja sidosryhmäverkoston kanssa. Mukana ovat esimerkiksi Mieli ry, Kela ja Taiteen edistämiskeskus. 

Hanketta ohjaa asiantuntijaryhmä, jossa on muun muassa kohdetoimialojen, työmarkkinajärjestöjen ja ministeriöiden edustajia. 

Rahoitus

Hankkeen rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU) sosiaali- ja terveysministeriön kautta. 

Kestävä kasvu EU

Kysy hankkeesta

Henkilökuva Pauliina Mattila-​Holappa

Pauliina Mattila-Holappa

hankkeen vastaava johtaja, johtava asiantuntija

Sähköpostiosoite
pauliina.mattila-holappa [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2743
Sara Lindström

Sara Lindström

hankkeen projektipäällikkö, erikoistutkija

Sähköpostiosoite
Sara.Lindstrom [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2404

Projektipäälliköt

Tutustu myös