Työpaikoilla tarvitaan uutta vaihdetta monimuotoisuuden johtamiseen

Työpaikoilla tarvitaan lisää osaamista ja käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen ja inklusiivisen, kaikki mukaan ottavan, työkulttuurin luomiseen. Työvoimapula ja kiristyvä kilpailu työntekijöistä kasvattavat tarvetta kansainvälisten asiantuntijoiden osaamiselle. Työterveyslaitos on julkaissut oppaan Monimuotoisuus ja inklusiivisuus asiantuntijaorganisaatiossa. Opas ohjaa työpaikkoja monimuotoisuustyössä ja esittelee kattavasti käytäntöjä tämän työn tueksi
Monimuotoinen tiimi kokoontuu työpalaverissa.
Barbara Bergbom
Barbara Bergbom
johtava asiantuntija
Henkilökuva Kirsi Yli-Kaitala.
Kirsi Yli-Kaitala
erityisasiantuntija

Työterveyslaitoksen mediatiedote 31.8.2022  

Suomalaisten työpaikkojen henkilöstö on monimuotoinen ja monimuotoistuu entisestään. Työntekijät ovat keskenään erilaisia myös monien muiden tekijöiden kuin kielen tai kansallisuuden osalta. Monimuotoisuuden johtaminen ja inklusiivisen työkulttuurin luominen ovat kriittisiä taitoja, joiden avulla luodaan vetovoimaisia työpaikkoja.  

Esteistä on päästävä eroon  

Henkilöstön monimuotoisuus voi tutkitusti olla menestystekijä, mutta vain oikein johdettuna. Suomalaisessa työelämässä on useita esteitä monimuotoisuuden hyödyntämisen tiellä.  

– Esimerkiksi syrjintä on yleistä, sitä esiintyy työhönotossa ja se vaikuttaa myös työntekijöiden mahdollisuuksiin edetä työssä. Eri syistä aiheutuvat ulkopuolisuuden kokemukset kuormittavat ja vähentävät sitoutumista työpaikkaan. Työtä on siis tehtävänä, jotta kaikki voisivat työpaikallaan kokea itsensä tervetulleeksi, kuuluvansa joukkoon ja olevansa yhteisönsä arvostettuja jäseniä, toteaa Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Barbara Bergbom.   

 – Osaamisen hyödyntämisen näkökulma, eli sen varmistaminen, että kaikkien työntekijöiden osaaminen saadaan mahdollisimman hyvin käyttöön, on myös tärkeä syy kehittää monimuotoisuuden johtamisen taitoja, jatkaa erityisasiantuntija Kirsi Yli-Kaitala.    

Opas tarjoaa toimintatapoja ja vinkkejä

Työterveyslaitoksen oppaassa kuvataan, miten organisaatiot voivat lähteä liikkeelle ja kehittää monimuotoisuus- ja inkluusiotyötä pitkäjänteisesti. Se esittelee myös tapoja edistää työkulttuuria, jossa jokainen voi kokea osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta.   

Monikielisille työyhteisöille opas esittelee kielitietoisia toimintatapoja, jotka auttavat poistamaan kielestä johtuvia osallistumisen ja osaamisen hyödyntämisen esteitä. Se myös haastaa työnantajat pohtimaan suhtautumistaan työssä vaadittavaan kielitaitoon ja harkitsemaan, voisiko tietyissä tehtävissä pärjätä myös vähäisemmällä kielitaidolla.  

Opas vastaa tämän hetken työelämän tarpeisiin kuvaamalla myös, miten työpaikat voivat varmistaa yhdenvertaisuuden urakehityksessä ja sen, että työpaikalla tarvittava osaaminen saadaan käyttöön.   

Työhönsä sitoutuneet työntekijät ovat organisaatioiden tärkeä menestystekijä. Opas kuvaa käytäntöjä, joiden avulla voi ehkäistä ulkopuolisuuden kokemuksia ja vahvistaa työntekijöiden hyvinvointia sekä sitoutumista työhönsä ja työpaikkaansa.   

 – Pienetkin teot ja askeleet auttavat inklusiivisemman työkulttuurin luomisessa, muistuttaa Barbara Bergbom. – Oleellista on, että inklusiivisuuteen ja sen parantamiseen kiinnitetään työpaikoilla huomiota.   

Opas on laadittu erityisesti asiantuntijaorganisaatioita silmällä pitäen, mutta se soveltuu myös muiden työpaikkojen käyttöön.  

Tutustu oppaaseen  

Monimuotoisuus ja inklusiivisuus asiantuntijaorganisaatiossa (ttl.fi)

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Barbara Bergbom, Työterveyslaitos, barbara.bergbom [at] ttl.fi (barbara[dot]bergbom[at]ttl[dot]fi), 030 474 2957   

Erityisasiantuntija Kirsi Yli-Kaitala, Työterveyslaitos, kirsi.yli-kaitala [at] ttl.fi (kirsi[dot]yli-kaitala[at]ttl[dot]fi), puh. 030 474 2026   

Opas on tehty vuonna 2022 Euroopan sosiaalirahaston tukemassa Moninaisesti parempi -hankkeessa. Opasta varten haastateltiin esihenkilöitä, HR:n edustajia ja maahan muuttaneita asiantuntijanaisia monimuotoisista organisaatioista.

Moninaisesti parempi -hanke  

Jaa sisältö somessa!