Monimuotoisuus ja inklusiivisuus asiantuntijaorganisaatiossa

Tämä opas on asiantuntijaorganisaatioiden tukena monimuotoisuustyössä. Se on suunnattu organisaatioiden johdolle ja esihenkilöille sekä organisaatioiden kehittämisestä vastaaville ja HR-rooleissa toimiville – ja kaikille monimuotoisuus- ja inkluusiotyöstä kiinnostuneille. Tervetuloa perehtymään monimuotoisuus- ja inkluusiotyöhön!
-
-

Tästä oppaasta löydät tietoa ja vinkkejä:

  • Miten lähteä liikkeelle ja kehittää monimuotoisuus- ja inkluusiotyötä pitkäjänteisesti?
  • Miten tukea osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta sekä ehkäistä ulkopuolisuuden kokemusta?
  • Miten huomioida monikielisyys työyhteisössä kielitietoisuuden ja kielitietoisten toimintatapojen avulla?
  • Miten varmistaa yhdenvertaisuus urakehityksessä?
  • Miten varmistaa, että kaikkien osaaminen tulee esille ja sitä voidaan hyödyntää?  
  • Miten vastata yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolaista nouseviin työnantajan lakisääteisiin velvollisuuksiin?

Suomalaisen väestön monimuotoisuus heijastuu suomalaiseen työelämään ja työorganisaatioihin. Tulevaisuuden työelämässä osaajien joukko on vieläkin monimuotoisempi. Esimerkiksi työvoimapula kasvattaa tarvetta kansainvälisten asiantuntijoiden osaamiselle. Työntekijöiden keskinäinen erilaisuus myös monien muiden tekijöiden suhteen edellyttää työnantajilta kykyä johtaa monimuotoisuutta ja varmistaa yhdenvertaiset edellytykset esimerkiksi urakehitykselle. Monimuotoisuustyöhön kuuluu keskeisesti inklusiivisen, kaikki mukaan ottavan kulttuurin kehittäminen. 

Tämä opas on asiantuntijaorganisaatioiden tukena monimuotoisuustyössä. Oppaassa kuvataan monimuotoisuustyön ensimmäisiä askelmerkkejä ja tapoja edistää työkulttuuria, jossa jokainen voi kokea osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta. Yhä useamman organisaation henkilöstö on monikielinen. Kielitietoisuus ja kielitietoiset toimintatavat poistavat ymmärtämisen, osallistumisen ja osaamisen hyödyntämisen esteitä.  

Sekä organisaation rakenteet että tiedostamattomat oletukset ja ajatusvinoumat voivat olla esteinä yhdenvertaiselle urakehitykselle. Monimuotoisessa työyhteisössä tulee kiinnittää erityistä huomiota yhdenvertaisuuden toteutumiseen urakehityksessä ja osaamisen syventämisessä.  Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon suunnitelmallinen edistäminen on tärkeä osa inkluusiotyötä, johon liittyy myös lakisääteisiä velvollisuuksia

Organisaation inklusiivisuuden kehittämisen keinot riippuvat monesta tekijästä, kuten organisaation koosta ja kansainvälisyyden asteesta. Kaikki keinot eivät suoraan sovi jokaiselle organisaatiolle. Kaikki organisaatiot voivat kuitenkin kehittää inklusiivisuuttaan ja hyödyntää oppaassa annettuja ohjeita soveltuvin osin.

Oppaan tausta

Opas on tehty vuonna 2022 Euroopan sosiaalirahaston tukemassa Moninaisesti parempi – nostetta maahanmuuttajataustaisten naisten asiantuntijauriin -hankkeessa (2019–2022). Hanke on toteutettu yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Opasta varten haastateltiin esihenkilöitä, HR:n edustajia ja maahan muuttaneita asiantuntijanaisia monimuotoisista organisaatioista.

Oppaan ovat laatineet Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Barbara Bergbom, erityisasiantuntija Kirsi Yli-Kaitala ja vanhempi asiantuntija Minna Toivanen.

Avainsanat

Työelämän muutos