Hanke

Moninaisesti parempi – Nostetta maahanmuuttajataustaisten naisten asiantuntijauriin

Moninaisesti parempi -hankkeessa edistetään maahanmuuttaneiden korkeasti koulutettujen naisten työllisyyttä ja asiantuntijuuden hyödyntämistä.
Moniniasesti parempi -hanke

Aikataulu

10/2019–9/2022

Tavoitteet

Hanke koostuu kolmesta osakokonaisuudesta, joiden tavoitteena on:

 1. Moninaisesti parempi asiantuntijaorganisaatio: kehittää sukupuolitietoisia ja monimuotoisuutta edistäviä henkilöstö- ja toimintakäytäntöjä asiantuntijaorganisaatioiden käyttöön
 2. Moninaisesti parempi työura: vahvistaa Suomeen muuttaneiden naisten asiantuntijaosallisuutta ja työllisyyttä
 3. Moninaisesti parempi yhteiskunta: purkaa maahanmuuttajataustaisiin naisiin liitettyjä stereotypioita viestinnän keinoin

Tulokset ja vaikuttavuus

Hanke toteutetaan yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. THL vastaa hankekokonaisuudesta.

Toteutus ja tuotokset Työterveyslaitoksen osalta:

 • Monimuotoisuusbarometri 2020 

  Monimuotoisuuden nykyistä tilaa työelämässä arvioidaan henkilöstöammattilaisille suunnatulla kyselyllä. Kyselyssä on erityinen fokus rekrytointikäytäntöihin

  Bergbom, Barbara; Toivanen, Minna; Väänänen, Ari: Monimuotoisuusbarometri 2020: Fokuksessa rekrytointikäytännöt ja monikulttuurisuus (Julkari.fi)
 • Asiantuntijaorganisaatioissa tehtävä haastattelututkimus 

  Haastatellaan maahanmuuttajataustaisia naistyöntekijöitä, esimiehiä ja HR-tehtävissä työskenteleviä henkilöitä (yhteensä 35).  Haastattelujen analysoinnin perusteella paikannetaan maahanmuuttajataustaisten naisten oallisuuden ja osaamispotentiaalin hyödyntämisen vahvistamiseen vaikuttavia tekijöitä ja käytäntöjä. Paikannustyön perusteella kehitetään Monimuotoinen asiantuntijuus-kartta, jossa kuvataan miten asiantuntija itse, esimiehet ja organisaation käytännöt voivat vahvistaa maahanmuuttajataustaisen, erityisesti naisten, asiantuntijaosallisuutta.
 • Roolimallitarinat 

  T
  uotetaan sukupuolistereotypioita purkavia roolimallitarinoita asiantuntijatyössä toimivista maahanmuuttajataustaisista naisista videomuodossa.

Kysy hankkeesta

Barbara Bergbom

Barbara Bergbom

projektipäällikkö, johtava asiantuntija

Sähköpostiosoite
barbara.bergbom [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2957

Rahoittajat

Hanketta rahoittaa Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR).