Uusi opas auttaa rakentamaan sujuvampia ja vaikuttavampia sote-palveluja

Työterveyslaitos on julkaissut maksuttoman oppaan asiakasosallisuudesta sote-palveluiden kehittämiseksi. Verkkopohjainen opas tarjoaa käytännön tukea ja vinkkejä asiakasosallisuuden edistämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ja kehittämistyössä. Asiakasosallisuus tarkoittaa palvelun käyttäjien osallistumista ja vaikuttamista palveluiden suunnitteluun. Kattava opas on tarkoitettu sote-alan ammattilaisille ja opiskelijoille.
kuvituskuva
Elisa Weiste
Elina Weiste
johtava tutkija

Työterveyslaitoksen mediatiedote 3.11.2021

Nyt julkaistu Asiakasosallisuus sotessa -opas on tarpeen, koska asiakasosallisuus on tavoitteena useissa sosiaali- ja terveyspalveluja ohjaavissa laeissa. Osallisuuden myötä palveluista tulee toimivampia, ja ne vastaavat paremmin asiakkaiden tarpeisiin.  Samalla kasvaa myös palveluiden vaikuttavuus, sillä kokemus kuulluksi tulemisesta lisää asiakkaiden sitoutumista omaan palvelusuunnitelmaansa. 

Asiakasosallisuus voi liittyä asiakkaan omaan palveluun tai palvelun ja palvelujärjestelmän kehittämiseen yleisemmin. Kehittämiskohteena voivat olla esimerkiksi toimintatavat tai tilaratkaisut. 

Organisaation ja sen ammattilaisten tehtävänä on kehittää tapoja kohdata asiakkaita ja kuulla heidän tarpeitaan. Ammattilaiset kuuntelevat kokemus- ja käyttäjätietoa ja luovat tapoja kehittää palveluita yhdessä asiakkaiden kanssa. 

Asiakasosallisuuden edistäminen vaatii johtamista 

– Asiakasosallisuuden vahvistaminen organisaatioissa on strateginen valinta, jonka toteutuminen vaatii johdon sitoutumista. Asiakkaiden mukaan ottaminen palveluiden toteuttamiseen ja kehittämiseen ei onnistu ilman johdon suunnitelmallista toimintaa, vanhempi tutkija Elina Weiste Työterveyslaitoksesta korostaa. 

– Johdon kiinnostus kehittämiseen ei silti yksinään riitä. Asiakasosallisuuden ymmärtäminen kuuluu ehdottomasti koko työyhteisölle. Se ei ole vain esihenkilön tai aktiivisten kehittäjien asia. Siksi opas tulee tarpeeseen, Weiste perustelee. 

Kattava opas kaikille ammattilaisille ja opiskelijoille 

Oppimateriaali on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon johtajille ja ammattilaisille. Kehittäjät ja alan opiskelijat hyötyvät siitä yhtä lailla. 

Oppaasta voi itsenäisesti opiskella asiakasosallisuuden termit, keskeiset työtavat ja johtamisen käytännöt. Oppaan materiaaleja voi hyvin käyttää myös keskustelun pohjana tiimipalavereissa tai vaikkapa perehdytysmateriaalina uusille työntekijöille. 

– Opas tuo termit ja työtavat kerralla tutuiksi. Se rohkaisee myös vuorovaikutukseen ja yhteiseen kehittämiseen sekä opastaa asiakasosallisuuden johtamisen käytäntöihin, Weiste kertoo. 

Asiakasosallisuus on osa laajempaa kehityskulkua 

Asiakasosallisuuden esiinnousu liittyy keskeisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa meneillään olevaan kulttuurilliseen muutokseen, jossa pohditaan asiakkaan ja ammattilaisen rooleja ja heidän välistään suhdetta. Vielä 1980-luvulla asiakas nähtiin usein passiivisena toimijaa, jonka puolesta ammattilainen teki päätöksiä. Asiakkaan asema alkoi vahvistua 1990-luvulla, jolloin avainsanoiksi nousivat asiakaskeskeisyys ja -lähtöisyys. 

2000-luvulla on vahvistunut ymmärrys asiakkaasta oman elämänsä aktiivisena toimijana ja kokemuksen asiantuntijana. Toisin sanoen nykyään arvostetaan asiakkaan osallisuutta sekä saamassaan palvelussa että palvelujärjestelmän kehittämisessä laajemmin. 

Asiakasosallisuus sotessa -opas

Lisätiedot

  • vanhempi tutkija Elina Weiste, elina.weiste [at] ttl.fi (elina[dot]weiste[at]ttl[dot]fi), p. 050 336 3727  

Jaa sisältö somessa!