Työpaikkaselvitysten tueksi uusi toimintamalli ja suositukset 

Työterveyshuollon ja työpaikkojen toteuttamien työpaikkaselvitysten tueksi on kehitetty uusi, modernisoitu toimintamalli ja tiedonhallinnan suositus. Keskeistä uudessa mallissa on teknologian joustava hyödyntäminen etäyhteyksien ja yhteisen digitaalisen alustan avulla. Tavoitteena on, että malli palvelee entistä paremmin työpaikkojen tarpeita digiajassa.
Neljä henkilöä keskustelevat työpaikkaympäristössä.
Kirsi Lappalainen
Kirsi Lappalainen
vanhempi asiantuntija
Sari Nissinen
Sari Nissinen
johtava asiantuntija

Työpaikkaselvityksessä arvioidaan työstä, työympäristöstä ja työyhteisöstä aiheutuvia terveysvaaroja, haittoja, kuormitustekijöitä ja voimavaroja sekä niiden merkitystä työntekijöiden terveydelle ja työkyvylle. Lain mukaan jokaiselta työpaikalta on löydyttävä työpaikkaselvitys. 

Työterveyslaitoksen DigiTPS-tutkimushankkeessa tuotettiin tietoa työpaikan tarpeisiin perustuvista ja digitalisaatiota hyödyntävistä työpaikkaselvityksen toimintatavoista. Tiedon pohjalta kehitettiin nykyaikainen työterveyshuollon työpaikkaselvityksen toimintamalli ja tiedonhallinnan suositus työterveyshuollon käyttöön. 

Keskeistä uudistetussa mallissa hyvän työterveysyhteistyön lisäksi on teknologian joustava hyödyntäminen etäyhteyden ja yhteisen digitaalisen alustan avulla. 

– Teknologia voi mahdollistaa työterveyshuollon moniammatillisuuden hyödyntämisen perinteistä työpaikkakäyntiä tehokkaammin. Lisäksi se antaa työpaikkaselvityksen toteuttamiseen joustavuutta esimerkiksi hybridimallin avulla. Teknologia voi myös parantaa, helpottaa ja tehostaa yhteydenpitoa työpaikan ja työterveyshuollon välillä, kertoo tuotepäällikkö Kirsi Lappalainen Työterveyslaitoksesta. 

Yhteistyössä kehitetty malli 

Toimintamallin ja suositusten kehittämiseen osallistui kymmenen työterveyshuolto-työpaikkaparia.  

Kehittämiskohteet olivat: 

  • riskinarvioinnin tekeminen PIRA®-palvelua käyttäen 
  • sähköisen ennakkokyselyn räätälöinti ja käyttöönotto 
  • työolojen videoinnin hyödyntäminen osana työpaikkaselvitystä 
  • terveydellisen merkityksen ja työkykyvaikutuksen arvioinnin kehittäminen 
  • työpaikkaselvitysraportoinnin selkeyttäminen 
  • teknologian hyödyntäminen palautetilaisuudessa  
  • työpaikkaselvityksen seurannan kehittäminen.

Kokeilujen avulla työpaikkaselvitystä pystyttiin kehittämään niin, että työpaikka saa hyödyllistä tietoa, jonka avulla työtä ja työympäristöä voi kehittää terveellisemmäksi ja turvallisemmaksi. 

– Tiedonhallinnan kannalta on merkityksellistä, mitä ja miten työterveyshuolto saa työpaikalta tietoa, miten työterveyshuolto hyödyntää saamaansa tietoa arvioidessaan työn ja työolosuhteiden merkitystä terveydelle ja työkyvylle sekä miten työterveyshuolto jakaa tietoa takaisin työpaikalle, Kirsi Lappalainen toteaa. 

Työterveyshuollon edustaja, ota uudistettu materiaali käyttöösi 

Työpaikkaselvityksen uudet toimintatavat ja käytännöt – DigiTPS -hanke 

Työpaikkaselvityksen uudistettu toimintamalli ja suositukset kehitettiin Työterveyslaitoksen Työpaikkaselvityksen uudet toimintatavat ja käytännöt – DigiTPS -hankkeessa, jota rahoittaa Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos. 

Lisätiedot 

  • Sari Nissinen, johtava asiantuntija, Työterveyslaitos, sari.nissinen [at] ttl.fi (sari[dot]nissinen[at]ttl[dot]fi), p. +358 30 474 2751
  • Kirsi Lappalainen, tuotepäällikkö, Työterveyslaitos, kirsi.lappalainen [at] ttl.fi (kirsi[dot]lappalainen[at]ttl[dot]fi), p. +358 30 474 7228 (tavoitettavissa 25.7.2022 jälkeen) 

 

Jaa sisältö somessa!