Hanke

Työpaikkaselvityksen uudet toimintatavat ja käytännöt – DigiTPS

Hankkeen tarkoituksena on tutkia työterveyshuollon työpaikkaselvityksen digitalisaatiota, tarvelähtöisyyttä ja hyödyllisyyttä työpaikoilla painottaen teknologian käyttöä ja tiedonhallintaa.
-

Aikataulu

2020–2022

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa ja kehittää toimintamalli ja tiedonhallinnan suositus, joiden avulla voidaan kehittää työpaikan tarpeisiin perustuvan ja digitalisaatiota hyödyntävän työterveyshuollon työpaikkaselvityksen käytäntöjä.

Aineistot ja menetelmät

Toimintamalli kehitetään yhteiskehittämismenetelmällä työpaikka-työterveyshuolto-parien kanssa sekä asiantuntijapaneelin avulla. Digitalisaation avulla on mahdollista muun muassa selvittää työoloja aiempaa laajemmin.

Tutkimusmenetelminä käytetään dokumenttianalyysiä, ryhmähaastattelua, työpajoja, työpaikkaselvityskokeiluja ja asiantuntijapaneelia. Tutkimusaineistoina ovat työpaikkaselvitysraportit, haastattelu- ja kyselyaineistot, kenttämuistiinpanot, ääni- ja kuvatallenteet. Hankkeen toteutumista seuraa työelämäosaajista muodostettu ohjausryhmä.

Tulokset ja vaikuttavuus

Uudenlainen työpaikkaselvityksen toimintamalli kattaa paremmin muuttuneen työelämän tarpeet, ja suositus tehostaa tiedonhallinnan käytäntöjä. Näin työpaikkaselvityksestä saatava hyöty kohdistuu kaikkien työntekijöiden työkykyyn ja terveyteen, millä on merkitystä työn sujuvuudelle ja tuottavuudelle työpaikalla.

Työryhmä

Rahoittajat

Työsuojelurahasto

Kysy hankkeesta

Kirsi Lappalainen

Kirsi Lappalainen

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
kirsi.lappalainen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7228