Uusi toimintamalli auttaa tekemään vaikuttavampaa työterveysyhteistyötä

Työpaikan ja työterveyshuollon välistä yhteistyötä kannattaa kehittää, jotta työterveystoiminnasta saadaan vaikuttavaa. Suunnitelmallinen työterveysyhteistyö lisää onnistuessaan työhyvinvointia, tuottavuutta ja työkykyä. Työterveyslaitoksen julkaisema työterveysyhteistyön toimintamalli auttaa työpaikan ja työterveyshuollon toimijoita kehittämään yhteistyötä.
Kolme henkilöä neuvotteluhuoneessa.

Työterveysyhteistyön malli koostuu kahdesta oppimateriaalista. Toinen keskittyy vaikuttavamman yhteistyön kehittämiseen ja toinen työkykyjohtamisen parantamiseen työterveysyhteistyön keinoin.

– Työhyvinvoinnin, työkyvyn ja tuottavuuden kannalta päästään parempaan tulokseen, kun työpaikan ja työterveyshuollon välinen yhteistyö on osa työkykyjohtamista, tutkija Sanna Pesonen Työterveyslaitoksesta sanoo.

Mallin tavoite on auttaa työpaikan ja työterveyshuollon toimijoita syventämään yhteistyötä tavoitteellisemmaksi ja molempia osapuolia paremmin palvelevaksi. Osapuolet voivat hyödyntää mallia sekä yhteistyötä aloittaessaan että sitä kehittäessään.

Työterveysyhteistyön malli sisältää

  • tietoa työterveysyhteistyön toteuttamisesta
  • toimivia käytäntöjä ja malleja yhteistyön kehittämiseen
  • tietoa yhteistyön liittämisestä osaksi työkykyjohtamista
  • työkyvyn tiedonhallintamallin

Taustalla tutkimustieto ja kehittämistyö

Työterveysyhteistyön malli pohjautuu tutkimustietoon sekä työpaikkojen ja työterveyshuoltojen kanssa tehtyyn kehittämistyöhön.

Myöhemmin tänä vuonna julkaistaan vielä käytännönläheinen opas työterveysyhteistyön kehittämiseen. Lisäksi Työterveyslaitoksen verkkosivuilla julkaistaan esimerkkejä hyvistä yhteistyön käytännöistä.

Työterveysyhteistyön malli on osa Työkyvyn tuella pidempiä työuria ja tuottavuutta (TYKYTUO) -hanketta. Hankkeessa kehitetään myös perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon välistä yhteistyötä. Molempien osahankkeiden lopputuotoksena rakennetaan geneerinen yhteistyön toimintamalli ja tulevaisuuden skenaariot työkykyriskien hallintaan.

Tutustu työterveysyhteistyön malliin

Työterveysyhteistyön malli – oppimateriaalit

Tutustu myös

Työkyvyn tuella pidempiä työuria ja tuottavuutta – toimintamallit monialaiseen yhteistyöhön (TYKYTUO) – Osahanke: Työterveysyhteistyön vaikuttavat toimintamallit ja indikaattorit (2020–2022)

Työterveysyhteistyön hyvät käytännöt

TYKYTUO-hankkeen esittely Tampereen yliopiston sivuilla

Lisätiedot

Tutkija Sanna Pesonen, Työterveyslaitos, sanna.pesonen [at] ttl.fi, p. +358 30 474 7254

Tutkimuspäällikkö Hanna Hakulinen, Työterveyslaitos, hanna.hakulinen [at] ttl.fi, p. +358 30 474 7257

Jaa sisältö somessa!