Uusi Työkyvyn tuki -koulutus vahvistaa ammattilaisten osaamista

Työkyvyn tuki -koulutus parantaa työkyvyn tuen laatua ja vaikuttavuutta. Koulutuksen pilotista saatiin lupaavia tuloksia: ammattilaisten tiedot ja taidot lisääntyvät ja koulutus auttaa viemään uusia toimintamalleja käytäntöön. Asiakas hyötyy, kun hän saa tarvitsemansa palvelut samasta paikasta.
Iloiset työntekijät keskustelevat ryhmässä

Kun asiakkaan työ- ja toimintakyky on alentunut, hän tarvitsee työllistymistä ja työssä jatkamista tukevia palveluita. 

−  Asiakas voi tarvita monialaisia palveluja, kuten sote-, työllisyys- ja kuntoutuspalveluja sekä järjestöjen palveluja, kertoo koulutusta kehittänyt johtava asiantuntija Nina Nevala Työterveyslaitoksesta.

Sote-keskuksiin perustetaan moniammatillisia työkyvyn tuen tiimejä, joissa eri taustakoulutuksen saaneet ammattilaiset yhdistävät osaamistaan ja kehittävät työtään yhdessä. Työkyvyn tuki -koulutus auttaa luomaan uudenlaista työkulttuuria, jossa erilaista osaamista hyödynnetään asiakkaiden parhaaksi. 

− Osaamisen vahvistuminen, verkoston tuki ja päällekkäisen työn vähentyminen lisäävät myös ammattilaisten omaa työhyvinvointia, Nevala painottaa.

Maksuton koulutus juurruttaa uusia toimintatapoja  

Hallituksen Työkykyohjelmassa kehitetty koulutus on maksuton ja avoin kaikille. Työkykyohjelmassa kehitetään työkyvyn ja työllistymisen tuen palveluita osana sote-uudistusta. Asiakaslähtöisten sote-palveluiden kehittämisen keskiössä ovat osaavat ammattilaiset. 

Koulutuksen sisältö perustuu uusimpaan tutkimustietoon ja lainsäädäntöön. Aiheita ovat:

  • asiakasosallisuus
  • palvelutarpeen tunnistaminen ja arviointi
  • työkyvyn tuen suunnitelma 
  • työkyvyn tuen keinot
  • palvelujärjestelmä ja yhteistyö
  • palvelujen koordinointi
  • hyvät käytännöt ja toimintamallit.

Verkkokoulutus sopii kaikille työkyvyn ja työllistymisen tuen parissa työskenteleville, aiheesta kiinnostuneille ja alan opiskelijoille. Aineisto otetaan käyttöön esimerkiksi monien oppilaitosten ammatillisessa täydennyskoulutuksessa. Lisäksi materiaaleja voi hyödyntää työpaikoilla.

− Oppeja voi käyttää palvelujen kehittämiseen ja uusien työntekijöiden perehdyttämiseen. Materiaalit soveltuvat hyvin myös asiakastyöhön, ja niitä voi hyödyntää paikallisten verkostojen rakentamisessa, Nevala vinkkaa.

Pilottikoulutuksesta saatiin hyviä tuloksia

Työkyvyn tuki -koulutus on tehty asiantuntijaryhmässä yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa. Valtakunnalliseen koulutuksen suunnittelupajaan osallistui ammattilaisia perusterveydenhuollosta, työterveyshuollosta, kuntoutuksen palveluntuottajista, sosiaalipalveluista, Kelasta, työeläkevakuuttajista, järjestöistä, TE-palveluista, oppilaitoksista, tutkimuslaitoksista ja ministeriöistä. 

Ennen julkaisua koulutus vielä testattiin tulevilla käyttäjillä. Yli 200 hyvinvointialueiden ammattilaista osallistui seitsemään pilottikoulutukseen. 

Nina Nevala iloitsee pilottikoulutuksen tuloksista. 

− Koulutukseen osallistuneiden tiedot työkyvyn tuen palveluista, etuuksista ja keinoista parantuivat verrattuna koulutusta edeltäneeseen tilanteeseen. Myös taito hyödyntää eri palveluja asiakkaan parhaaksi parani.

Erityisen hyvänä osallistujat pitivät monialaista koulutusryhmää. 

− Yhteinen koulutus eri organisaatioissa toimiville ammattilaisille auttaa viemään uusia toimintamalleja käytäntöön. Koulutus kehittää eritaustaisten ammattilaisten yhteistä osaamista ja ymmärrystä.

Tutustu koulutukseen 

Työkyvyn tuki -koulutus Työterveyslaitoksen oppimateriaaleissa

Lisätietoja 

Johtava asiantuntija Nina Nevala, Työterveyslaitos, nina.nevala [at] ttl.fi, puh. 030 474 2277
Erityisasiantuntija Kirsi Unkila, Työterveyslaitos, kirsi.unkila [at] ttl.fi, puh. 030 474 3112

 

Työkykyohjelma (2019–2023) on osa hallituksen työllisyystoimien kokonaisuutta, ja se perustuu hallitusohjelmaan. Työkykyohjelmasta vastaa ja sitä toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriön toimet keskittyvät osatyökykyisten työllistymisen esteiden purkamiseen ja työllistymistä vauhdittaviin toimiin. Samalla ehkäistään työttömyyden pitkittymistä. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimilla kehitetään osatyökyisten työkyvyn tuen palvelukokonaisuutta sote-keskuksissa. 

 

 

Jaa sisältö somessa!