Ohjelma

Työkykyohjelma

Hallituksen Työkykyohjelma tukee osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä ja työssä pysymistä. Työterveyslaitos kehittää ohjelmaan liittyvää työkyvyn ja työllistymisen tuen koulutusta. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ammattilaisten osaamista, jotta he voivat tukea asiakkaidensa työkykyä ja työllistymistä parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi Työterveyslaitos toteuttaa yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa arviointi- ja seurantatutkimuksen.
Iloiset työntekijät keskustelevat ryhmässä

Aikataulu

1.3.2020 - 31.3.2023

Työkykyohjelman tavoitteena on työllisyysasteen nosto

Työkykyohjelma on osa hallitusohjelman työllisyystoimien kokonaisuutta. Työkykyohjelmasta vastaa ja sitä toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Työ- ja elinkeinoministeriön toimet keskittyvät osatyökykyisten työllistymisen esteiden purkamiseen ja työllistymistä vauhdittaviin toimiin. Samalla ehkäistään työttömyyden pitkittymistä.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimilla kehitetään tehokkaat työkyvyn tuen palvelut tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskukseen ja vahvistetaan ammattilaisten osaamista palvelutarpeiden tunnistamisessa. 

Työkykyohjelmassa hyödynnetään aiempien kehittämisohjelmien työtä ja tuloksia (muun muassa Osatyökykyisille tie työelämään -hanke eli OTE-kärkihanke).

Työterveyslaitos vahvistaa ammattilaisten osaamista

Sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla Työkykyohjelmassa on neljä toimenpidekokonaisuutta, joiden tavoitteena on

 1. tuoda työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta
 2. lisätä tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä kaikkein vaikeimmin työllistyvien tukena
 3. vahvistaa ammattilaisten osaamista
 4. toteuttaa arviointitutkimus hankkeissa tehtyjen interventioiden vaikutuksista sekä palvelujen ja etuuksien yhteensovittamisesta.

Työterveyslaitos kehittää ohjelmaan liittyvää työkyvyn ja työllistymisen tuen koulutusta ja vahvistaa palvelujärjestelmän ammattilaisten osaamista sekä hankkeiden toteuttamista. Ammattilaisten osaamista vahvistamme muun muassa seuraavilla keinoilla:

 • kehitämme ja toteutamme Työkyvyn tuki -koulutuksen
 • tuemme työkykykoordinaattorikoulutuksen käynnistymistä osana koulutusjärjestelmää
 • kehitämme Työkykykoordinaattorien kouluttajakoulutuksen.

Lisäksi Työterveyslaitos toteuttaa yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa arviointi- ja seurantatutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustushankkeiden toimeenpanosta, tuloksista, vaikutuksista ja vaikuttavuudesta sekä kohderyhmän palvelujen ja etuuksien yhteensovittamisesta.

Tutkimustieto tukee myös sosiaaliturvauudistuksen tietopohjaa ja toteutusta.

Työkyvyn tuki -koulutus

Työkyvyn tuki -koulutus on tarkoitettu Työkykyohjelman valtionavustusta saavissa hankkeissa työskenteleville tai hankkeiden kanssa yhteistyötä tekeville. Vuonna 2021 järjestämme kahdeksan maksutonta koulutusta, ja ne pidetään verkossa. Koulutusten arvioinnin pohjalta kehitetään Työkyvyn tuki 2.0 -koulutus.

Vuoden 2022 syksyllä koulutus muuttuu kaikille avoimeksi!

Koulutuksessa oppii tukemaan asiakkaan työkykyä ja työllistymistä:

 • vahvistamalla asiakasosallisuutta
 • tunnistamalla asiakkaan työkyvyn tuen tarvetta
 • laatimalla työkyvyn tuen suunnitelman
 • rakentamalla palvelukokonaisuuksia ja hyödyntämällä työkyvyn tuen keinoja
 • toimimalla monialaisissa verkostoissa
 • koordinoimalla asiakkaan työkyvyn tuen palveluja
 • tutustumalla hyviin käytäntöihin ja toimintamalleihin.

Työkyvyn tuen palvelut tuodaan osaksi sosiaali- ja terveyskeskusten toimintaa

Osana Työkykyohjelmaa Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt valtionavustuksina 17 miljoonaa euroa osatyökykyisten työttömien työkyvyn ja työllistymisen tuen palvelujen kehittämiseen. Avustusta saa 22 alueellista hanketta eri puolilta Suomea.

Hankkeissa tuodaan työkyvyn tuen palvelut osaksi sosiaali- ja terveyskeskusten toimintaa ja lisätään tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä kaikkein vaikeimmin työllistyvien henkilöiden avuksi.

Avustukset myönnettiin kunnille ja kuntayhtymille, joiden sote-toimijat tekevät yhteistyötä muun muassa TE-toimiston, Kelan, oppilaitosten, yritysten ja järjestöjen kanssa.

Kysy ohjelmasta

Nina Nevala

Nina Nevala

projektipäällikkö, johtava asiantuntija

Sähköpostiosoite
nina.nevala [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2277

Työkokeilu työkyvyn ja työllistämisen tuen keinona

Työkykyohjelma järjesti maaliskuussa 2021 webinaarin, jossa tarkasteltiin työkokeilua eri näkökulmista. Voit selata  webinaarin materiaalipakettia alla.