Kielitaito työnhaussa ja työssä

Monissa työpaikoissa edellytetään yhä suomen tai ruotsin kielen taitoa, mutta työnantajien asenteissa on tapahtumassa muutoksia. Työn löytäminen ei ole mahdotonta kehittyvälläkään kielitaidolla tai täysin ilman sitä. Työn hakeminen vähäisellä suomen- tai ruotsinkielen taidolla voi kuitenkin turhauttaa ja vaatii usein sinnikkyyttä, mutta älä lannistu!
Sisällysluettelo

Kielitaito työnhaussa

 • Keskity työnhaussa osaamiseesi, älä mahdolliseen kielitaidon puutteeseen.
 • Jos avoin työpaikka vaikuttaa osaamiseesi sopivalta, mutta kielitaitosi taso ei vastaa ilmoituksen kielitaitovaatimuksia, ota yhteys työnantajaan, kuvaa oma osaamisesi ja tiedustele mahdollisuuksia työskennellä vähäisemmälläkin kielitaidolla. 
 • Kartoita oman alan organisaatioita niiden työskentelykielen näkökulmasta; joissakin organisaatioissa pääasiallinen työskentelykieli on englanti. Kiinnitä huomiota työpaikkailmoitusten kieleen ja tehtävänkuvaukseen.
 • Hyödynnä verkostojasi omaan kielitaitoosi soveltuvan työpaikan etsimisessä.
 • Kielitaidon kartuttamiseen kannattaa panostaa, vähäisestäkin kielitaidosta on etua työn haussa sekä työyhteisöön ja yhteiskuntaan kiinnittymisessä – pohdi, mikä on sinulle ominaisin tapa oppia kieltä: esimerkiksi kielikurssit, vuorovaikutustilanteet vai itseopiskelu.

Kielitaito työssä

 • Älä anna mahdollisen kielitaidon puutteen rajoittaa oman osaamisesi esille tuontia ja varmista, että esihenkilösi ja kollegasi ovat selvillä keskeisistä osaamisalueistasi.
 • Tuo esille  ymmärtämisen haasteet työhön liittyvissä asioissa ja varmista, että olet ymmärtänyt asian oikein.
 • Työpaikan vuorovaikutustilanteet ovat hyviä oppimistilanteita, käytä kieltä rohkeasti!
 • Pohdi hyötyisitkö kotoutumiskoulutukseen liittyvästä kieliharjoittelusta.  KYSYTÄÄN THL
 • Selvitä, olisiko työpaikallesi mahdollista saada tukea kielen opiskeluun erityisen kielimentorin avulla. Kielimentori voi olla esimerkiksi työtoveri, joka tukee mentoroitavan kielitaidon kehittymistä auttamalla esimerkiksi auttamalla työhön liittyvien dokumenttien täyttämisessä.  
 • Jos haluat kehittää kielitaitoasi, kysy mahdollisuudesta työantajan tukemaan kielen opiskeluun. Lisäksi esimerkiksi työväen- ja kansalaisopistoissa, aikuislukioissa ja avoimissa korkeakouluissa voi opiskella sekä suomen että ruotsin kieltä. Kielten opiskelu on mahdollista myös itsenäisesti, esimerkiksi erilaisten sovellusten avulla. Verkosta löytyy muun muassa oppimateriaalia, joka tukee eri aloilla tarvittavan englannin, suomen ja ruotsin kielen taidon kehittymistä.