Kielitaito työnhaussa ja työssä

Monissa työpaikoissa edellytetään yhä suomen tai ruotsin kielen taitoa, mutta työnantajien asenteet ja toimintatavat ovat muuttumassa. Työtä voi löytää, vaikka työnhakija vasta opiskelee kieltä tai ei osaa kieltä. Työn hakeminen voi turhauttaa ja se vaatii päättäväisyyttä, jos hakija osaa vain vähän suomea tai ruotsia. Älä kuitenkaan lannistu!

Kielitaito työnhaussa

 • Kun haet työtä, keskity siihen, mitä osaat, älä kielitaidon puutteeseen.
 • Avoin työpaikka voi sopia hyvin sinun osaamiseesi. Mutta kielitaitosi ei ehkä vastaa ilmoituksen vaatimuksia. Ota silloin yhteys työnantajaan ja kerro, mitä osaat. Kysy, voitko työskennellä vähäisemmällä kielitaidolla?
 • Selvitä, millä kielellä sinun alas organisaatioissa työskennellään. Joissakin organisaatioissa puhutaan englantia. Kiinnitä huomiota työpaikkailmoitusten kieleen ja tehtävänkuvaukseen.
 • Hyödynnä verkostojasi, kun etsit työpaikkaa, joka sopii omaan kielitaitoosi.
 • Kielitaitoa kannattaa kasvattaa. Vähäisestäkin kielitaidosta on etua, kun haet työtä ja kiinnityt työyhteisöön ja yhteiskuntaan. Mieti, mikä on sinulle sopivin tapa oppia kieltä: esimerkiksi kielikurssit, vuorovaikutustilanteet vai itseopiskelu?

Kielitaito voi olla iso juttu Suomessa, mutta omaan osaamiseen pitää uskoa ja tuoda se esiin työnantajille, vaikka kieli olisikin haaste. Onneksi työskentely on joissakin organisaatioissa mahdollista englanniksi tai useammalla kielellä. Kannattaa etsiä tietoa niistä ja myös opiskella kieltä. Vähäisestäkin kielitaidosta on hyötyä.

Kielitaito työssä

 • Kerro osaamisestasi, vaikka et osaa hyvin suomea tai ruotsia. Varmista, että esihenkilösi ja kollegasi tietävät tärkeimmät asiat osaamisestasi.
 • Kerro ymmärtämisen haasteista asioissa, jotka liittyvät työhön. Varmista, että olet ymmärtänyt asian oikein. Turhia kysymyksiä ei ole.
 • Työpaikan vuorovaikutustilanteet ovat hyviä oppimistilanteita. Käytä kieltä rohkeasti!
 • Mieti voitko hyötyä kieliharjoittelusta, joka liittyy kotoutumiskoulutukseen.
 • Selvitä, voiko työpaikallasi olla kielimentori, joka tukee kielen opiskelua. Kielimentori voi olla esimerkiksi työtoveri, joka tukee mentoroitavan kielitaidon kehittymistä. Kielimentori voi auttaa esimerkiksi työhön liittyvien dokumenttien täyttämisessä. 
 • Kysy, voiko työantaja tukea kielen opiskelua, jos haluat kehittää kielitaitoasi. Suomen ja ruotsin kieltä voi opiskella työväen- ja kansalaisopistoissa, aikuislukioissa ja avoimissa korkeakouluissa. Kieliä voi opiskella myös itsenäisesti, esimerkiksi erilaisten sovellusten avulla. Verkosta löytyy oppimateriaalia, joka tukee eri alojen englannin, suomen ja ruotsin kielen taidon kehittymistä.

Minun suomen kielen taito ei aina riitä tai en pysty tuottamaan puhetta samalla tavalla kuin muut. Ajattelen kuitenkin, että pitää aina keskittyä siihen asiaan, mistä haluan puhua. Jos suomen kielen taitoni ei riitä, selitän asian englanniksi.