Verkostojen ylläpitäminen ja laajentaminen

Verkostot ovat tärkeitä työnhaussa. Verkostoista voi kuulla itseään kiinnostavista työmahdollisuuksista ja saada vinkkejä tavoista, joilla voi edistää työnsaantiaan. Verkostot ovat tärkeitä myös tiedon välityksessä ja ideoiden jakamisessa, ammattitaidon päivittämisessä ja osaamisen kehittämisessä.

Verkostot työhaussa

Monet työpaikat hakevat työntekijöitä verkostoista. Jos sinulla on laaja verkosto, kuulet helpommin työstä, joka kiinnostaa sinua. Laajassa verkostossa rekrytoija myös tuntee helpommin jonkun, joka tuntee sinut. On siis useita syitä, miksi omia verkostoja kannattaa rakentaa ja ylläpitää. 

Verkostojen synty voi kestää kauan. Verkostoissa on ihmisiä, joita olemme tavanneet esimerkiksi koulussa, opiskellessa, harrastuksissa ja työssä.

Maahanmuuttajan kannattaa rakentaa omia verkostoja uudessa maassa. Niin kannattaa tehdä myös, kun palaa maahan, josta on ollut pidempään poissa. Verkostot ovat muutenkin tärkeitä, esimerkiksi ystävien ja tuttavien saamisessa ja maahan kotoutumisessa.

Verkostot syntyvät luonnollisesti, kun ihmiset kohtaavat muita ihmisiä. Verkostoja kannattaa kuitenkin myös tietoisesti kasvattaa. Verkostoja ei synny hetkessä. Niitä kannattaa rakentaa kärsivällisesti ja pitkään.

Työnhaku voi toisinaan tuntua yksinäiseltä, varsinkin jos työtä hakee pitkään. Verkostoista voi löytyä voimaannuttavaa vertaistukea.

Vain osa ihmisistä ajattelee, että verkostojen rakentaminen on helppoa. Jos verkostojen rakentaminen tuntuu sinusta hankalalta, älä lannistu. Verkostojen rakentamisen ja hyödyntämisen oppii tekemällä. Tärkeää on olla oma-aloitteinen ja aktiivinen.

 • Vastavuoroisuus tai molemminpuolisuus on hyvä verkostoitumisen lähtökohta.
  Apua ja vinkkejä kannattaa pyytää, mutta niitä kannattaa myös tarjota muille. Näin kaikki hyötyvät verkostoista.
 • Pidä yllä verkostoasi.
  Jos et ole pitkään ollut yhteydessä johonkuhun, yhteydenotto voi tuntua vaikealta.  Verkostoista kannattaa pitää huolta! Pidä yhteyttä kontakteihisi ja kysy joskus kuulumisia esimerkiksi sähköpostilla. Tai ehdota tapaamista. Myös sosiaalisen median verkostoja kannattaa pitää yllä.  Osallistuu keskusteluihin ja vastaa kysymyksiin, joita muut esittävät. 
 • Aktiivisuus ja oma-aloitteisuus on tärkeää!
  Ota rohkeasti yhteyttä toisiin ja tee itse aloitteita. 

Verkostot työelämässä

Myös työssä olevien kannattaa laajentaa ja pitää yllä verkostoja. Verkostoa ei kannata unohtaa, vaan pitää sitä yllä. Toisaalta on myös hyvä hyväksyä, että verkostot muuttuvat elämän aikana.

Verkostoja syntyy työyhteisössä itsestään, kun ihmiset tapaavat ja tutustuvat toisiinsa. Mutta myös tällöin kannattaa olla itse aktiivinen. Työntekijän kannattaa tutustua muihin ja olla oma-aloitteinen varsinkin, kun hän aloittaa uudessa työpaikassa. 

Vinkkejä verkostoitumiseen

Hakeudu tapahtumiin, paikkoihin ja tilanteisiin, joissa voit verkostoitua

 • Monissa tapahtumissa voi luoda ammatillisia verkostoja. Sellaisia ovat seminaarit, kurssit ja messut ja tapahtumat, jotka liittyvät työnhakuun. Verkostoja voi laajentaa myös vapaaehtoistyössä ja esimerkiksi harrastuksissa. Ole aktiivinen tapahtumissa ja lähesty ihmisiä rohkeasti ja ystävällisesti! Muista, että ihmiset eivät loukkaannu, jos joku on heistä kiinnostunut.

Käytä sosiaalista mediaa

 • LinkedIn on hyvä kanava ammatilliseen verkostoitumiseen. Sinne kannattaa aluksi koota omaa verkostoa. Kutsujen lähettäminen omaan verkostoon on luontevaa, kun olet tavannut jonkun henkilön itse tai etäyhteyden avulla. Kutsun voi lähettää myös henkilölle, jota ei ole tavannut. Kerro silloin kuitenkin, miksi haluat verkostoitua hänen kanssaan. Silloin kutsun saaja todennäköisemmin hyväksyy kutsusi. Monet työpaikat hyödyntävät LinkedInia työntekijöiden rekrytoinnissa. Oma LinkedIn-profiili kannattaa siis pitää ajan tasalla. 
 • Twitter on julkinen keskustelualusta. Twitterissä voit seurata henkilöitä, yrityksiä ja keskusteluja, jotka kiinnostavat sinua. Voit myös osallistua keskusteluihin. 
 • Facebookia voi hyödyntää työnhaussa niin, että seuraat yrityksiä ja verkostoja, jotka kiinnostavat sinua. Facebookissa voit osallistua ryhmiin, jotka liittyvät työnhakuun ja ammattiisi tai kiinnostavat sinua muuten. Kun käytät jotakin sosiaalisen median kanavaa, tutustu sen sääntöihin. Säännöt kertovat, miten kanavalla on hyvä toimia.

Mentorin hankkiminen

 • Monien mielestä mentori on hyödyllinen ja arvokas tuki. Mentori tukee ammatillisen verkoston rakentamista. Mentorilta saa vinkkejä ja ideoita työnsaantiin ja urakehitykseen. Mentorin voi saada esimerkiksi mentorointiohjelmasta. Monet tahot järjestävät mentorointiohjelmia erityisesti maahanmuuttaneille. Mentorointiohjelmia järjestetään monissa hankkeissa. Niistä saa tietoa sosiaalisessa mediassa ja mentoroinnin järjestäjien verkkosivuilta. Vuonna 2022 oli käynnissä esimerkiksi nämä mentorointiohjelmat: Hanki oma mentorisi (Luckan Integratin) ja Womento-mentorointi (Väestöliitto).