Verkostojen ylläpitäminen ja laajentaminen

Verkostot ovat tärkeitä etenkin työnhaussa. Verkostoista voi kuulla itseään kiinnostavista työmahdollisuuksista ja saada vinkkejä tavoista, joilla voi edistää työnsaantiaan. Verkostot ovat tärkeitä myös tiedon välityksessä ja ideoiden jakamisessa, ammattitaidon päivittämisessä sekä osaamisen kehittämisessä.
Sisällysluettelo

Verkostot työhaussa

Työnhaku voi toisinaan tuntua yksinäiseltä, varsinkin jos työtä hakee pitkään. Verkostoista voi löytyä voimaannuttavaa vertaistukea.

Monet työpaikat hakevat työntekijöitä verkostojen kautta. Mitä suurempi verkosto sinulla on, sitä todennäköisemmin kuulet kiinnostavasta työtehtävästä. ja Sitä todennäköisemmin rekrytoija myös tuntee jonkun, joka tuntee sinut.  On siis useita syitä, miksi omia verkostoja kannattaa rakentaa ja ylläpitää.  

Verkostot rakentuvat ajan kanssa ja vuosien varrella ihmisistä, joita olemme tavanneet esimerkiksi koulussa, opiskellessa, harrastuksissa ja työtä tehdessä. Uuteen maahan muuttaessa omien verkostojen rakentamiseen joutuu useimmiten kiinnittämään erityistä huomiota. Näin voi olla myös kun palaa maahan, josta on ollut pidempään poissa. Maahan muutettaessa verkostot ovat työnhaun lisäksi tärkeitä monella muulla elämänalueella, kuten ystävien ja tuttavien saamisessa ja maahan asettautumisessa.

Verkostoitumista tapahtuu luontaisesti tilanteissa, joissa kohdataan muita. Verkostoja voi ja kannattaa kuitenkin myös tietoisesti eri tavoin kasvattaa. Verkostoja ei synny hetkessä, vaan niiden eteen kannattaa tehdä pitkäjänteisesti työtä.

Vain osa ihmisistä katsoo verkostojen rakentamisen kuuluvan omiin vahvuuksiin. Jos verkostojen tietoinen rakentaminen tuntuu sinusta hankalalta, älä anna sen lannistaa. Niin verkostojen rakentamisen kuin niiden hyödyntämisen oppii tekemällä. Tärkeää on on oma-aloitteisuus ja aktiivisuus!

Vinkkejä verkostoitumiseen

  • Hakeudu tapahtumiin, paikkoihin ja tilanteisiin, joissa voit verkostoitua. Seminaarit, kurssit ja työhön tai työnhakuun liittyvät messut ja tapahtumat ovat erityisen hyviä tapahtumia ammatillisten verkostojen luomiseen. Verkostojaan voi laajentaa myös vapaaehtoistyössä ja esimerkiksi harrastuksissa. Ole aktiivinen eri tapahtumissa ja lähesty ihmisiä rohkeasti ja ystävällisesti! Muista, että harva loukkaantuu siitä, että joku on hänestä kiinnostunut.
  • Hyödynnä sosiaalista mediaa. LinkedIn on hyvä kanava ammatilliseen verkostoitumiseen.  Sinne kannattaa aluksi koota omaa jo olemassa olevaa verkostoaan. Kutsujen lähettäminen omaan verkostoon on luontevaa, kun olet tavannut jonkun henkilön joko fyysisesti tai etänä järjestetyssä tilaisuudessa. Kutsun voi lähettää myös henkiölle, jota ei ole tavannut. Tällöin kutsu kannattaa kuitenkin räätälöidä ja kertoa miksi haluat verkostoitua hänen kanssaan. Näin on todennäköisempää, että kutsun saaja hyväksyy kutsusi. Monet työpaikat hyödyntyvät LinkedIn:iä työntekijöiden rekrytoinnissa. Oma LinkedIn-profiili kannattaa siis pitää ajantasalla.  Twitter on julkinen keskustelualusta. Twitterissä voit seurata niin henkilöitä, yrityksiä kuin itseäsi kiinnostavia ja keskusteluita ja myös osallistua keskusteluihin.  Myös Facebookia voi hyödyntää työnhaussa seuraamalla itseäsi kiinnostavia yrityksiä. Facebookista voit löytää myös työnhakuun, ammattiisi ja kiinnostustesi kohteisiin littyviä ryhmiä, joihin voit liittyä. Kun alkaa käyttää jotakin sosiaalisen median kanavaa,  kannattaa tutustua sen sääntöihin siitä, miten kanavalla on hyvä toimia.
  • Mentorin hankkiminen. Monet kokevat mentorin erityisen hyödylliseksi ja arvokkaaksi tueksi oman ammatillisen verkoston rakentamisessa ja vinkkien ja ideoiden saamisessa työnsaantiin ja urakehitykseen. Mentorin voi saada esimerkiksi menemällä mukaan mentoriointiohjelmaan. Eri tahot järjestävät mentorointiohjelmia erityisesi maaahan muuttaneille. Niitä järjestetään usein erilaisilla hankerahoituksilla, ja tietoa niistä löytyy usein sosiaalisessa mediassa ja järjestävien tahojen verkkosivuilta. Vuonna 2022 käynnissä oleva mentorointiaohejlmia ovat esimerkiki LOOKING FOR A MENTOR - Luckan Integration sekä Väestön liiton erityisesti maahan muuttaneille naisille suunnattu ohjelma Hae mukaan Womento- mentorointiin - Väestöliitto.fi (vaestoliitto.fi).

 

Hyvä muistaa verkostoista:

  • Molemminpuolisuus on hyvä verkostoitumisen lähtökohta. Apua ja vinkkejä kannattaa pyytää, mutta niitä kannattaa myös tarjota muille – näin kaikki hyötyvät verkostoista.
  • Ylläpidä verkostoasi. Mikäli et ole pitkään ollut yhteydessä johonkuhun, kynnys yhteydenottoon voi tuntua korkealta.  Verkostoista kannattaakin pitää huolta! Pidä yhteyttä kontakteihisi ja kysy välillä  kuulumisia esimerkiksi s-postilla tai ehdottamalla tapaamista, jos se on mahdollista.  Myös sosiaalisen median verkostoja kannattaa ylläpitää.  Siinä voi auttaa jo se, että osallistuu keskusteluihin ja vastaa muiden esittämiiin kysymyksiin.  
  • Aktiivisuus ja oma-aloitteisuus on tärkeää! Ota rohkeasti yhteyttä toisiin ja tee itse aloitteita.  

 

 

 [YKK1]Mari, miten noissa pallukoissa nousevat kanavat ym. saataisiin erottumaan paremmin

Verkostot työelämässä

Verkostojen laajentaminen ja  ylläpitäminen on tärkeää myös työssä oleville.  Olemassa olevaa verkostoa ei kannata unohtaa, vaan ylläpitää.  Toisaalta on myös hyvä hyväksyä, että verkostot jonkin verran muuttuvat elämän varrella.

Työyhteisössä tapaamisia ja toisiin tutustumista tapahtuu luonnostaan, jolloin verkostoitumista tapahtuu itsestään. Mutta myös tällöin on hyvä olla itse aktiivinen. Varsinkin uudessa työpaikassa aloitettaessa kannatta panostaa toisiin tutustumiseen ja olla oma-aloitteinen.