Työntekijänä: osaamisen kehittäminen ja urapolun rakentaminen

Kaikkea ei tarvitse osata ennalta – osaaminen kasvaa työssä. Työntekijä ymmärtää työn kokonaisuutta, kun hän tekee työtä. Työntekijä oppii samalla myös prosesseja, jotka liittyvät työhön:
- Mistä osista työ koostuu?
- Mitkä ovat työn tavoitteet?
- Millaisia ovat työpaikan roolit, osallistumisen tavat ja työnjaot?

Mietin työtä hakiessani paljon sitä, millaisessa organisaatiossa haluaisin olla töissä. Se oli minulle tärkeää ja löysin lopulta työpaikan, jonka arvot vastaavat omiani.

Osaamisen kehittäminen ja mielekäs työpolku

Mitkä ovat sinun lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita ja kiinnostuksen kohteita? Niiden miettiminen on tärkeää, kun kehität osaamistasi – myös jos olet jo töissä.

Aikahorisontit auttavat, kun tarkastelet omaa osaamistasi ja sen kehittämisen tavoitteita.

-

  Osaajaksi kehitytään monilla tavoilla:

  • Tietoisesti, kun kehität omaa osaamista.
  • Vähitellen, kun teet työtä.
  • Kun kohtaat uusia tilanteita.
  • Opit kollegoilta.

  Osaaminen kehittyy usein vuorovaikutuksessa ja se kasvaa vähitellen.

  • Keskustele tavoitteistasi esihenkilösi kanssa. Kerro omasta osaamisestasi ja kiinnostuksen kohteistasi.
  • Kerro ideoistasi ja osaamisestasi työtovereille eli kollegoille. Tee yhteistyötä kokeneempien kollegoiden kanssa. Kerrot selkeästi omasta osaamisestasi. Se auttaa kollegoitasi ja työnantajaasi näkemään kykysi ja osoittamaan sinulle uusia mahdollisuuksia.
  • Selvitä, mitä kehittymisen mahdollisuuksia organisaatio tarjoaa sinulle. Pyri siihen, että organisaatiolla ja sinulla on yhteiset tarpeet.
  • Uralla eteneminen ei ole ainoa vaihtoehto, kun syvennät asiantuntijuuttasi.  Omaa asiantuntemusta voi syventää ja laajentaa myös esimerkiksi niin, että vaihdat tehtäviä. Mieti ja selvitä mahdollisuuksia siihen. 
  • Jotkut työpaikat järjestävät mentorointiohjelmia. Niiden tavoite on tukea työntekijöiden urakehitystä ja ammatillista kehittymistä. Näissä ohjelmissa työntekijä tutustuu henkilöön, joka on jo edennyt urallaan ja johon hän ei ehkä muuten tutustuisi. Mentorilta voi saada hyviä vihjeitä, jotka koskevat omaa työtä ja ammattialan verkostoitumista. Tutustu siis mentoroinnin mahdollisuuksiin organisaatiossasi. Voit myös itse etsiä mentorin. 
  • Tarkkaile mahdollisuuksia organisaatiosi ulkopuolella. 

  Kirjaa tavoitteet ja toimenpiteet 

  Tavoitteiden saavuttamista voi auttaa, jos kirjaat ne muistiin. Kirjaa myös ne teot, joiden avulla saavutat tavoitteesi. Tavoitteiden saavuttamista on helpompi seurata, kun ne ovat muistissa. Ne muistuttavat sinua suunnasta, jonka olet valinnut. Voit toki vaihtaa suuntaa, jos haluat!

  Minulla on kollega, joka on ollut mun mentori alusta asti. Häneltä voin kysyä ja keskustella kaikista asioista, jos olen epävarma jostakin.

  Ihmiset oppivat, kun he ovat tekemisessä keskenään. Syvennät asiantuntemustasi, kun verkostoidut työpaikalla ja ammatissasi. Se voi myös avata uusia mahdollisuuksia organisaatiossasi ja sen ulkopuolella.

  Ota osaa erilaisiin keskusteluihin. Mene mukaan työpaikkasi tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Tutustu kollegoihin.

  Työ on iso osa elämää. Työ hyödyttää ammatin osaamista. Lisäksi työhön liittyy sosiaalisia suhteita, jotka voivat tuoda paljon muuta merkitystä elämään.

  Oman asiantuntijuuden kehittäminen on pitkä projekti. Osaaminen kehittyy vähitellen. Täydellisyyttä ei kannata tavoitella.

  Palautumisesta, levosta ja työn ulkopuolisesta elämästä ei kannata tinkiä. Itsestä kannattaa pitää huolta ja olla armollinen. Se auttaa jaksamaan ja pitää huolen siitä, että työllä on sopivan kokoinen rooli elämässä.

  Työn teon aloittaminen toisessa maassa oli minulle ehdottomasti oppimiskokemus. Samoin ammattiroolin omaksuminen vaati opettelua. Päätin heti aluksi, että tuon omaa osaamistani esiin ja olen avoin haasteistani. Olen hyötynyt todella paljon sparrailuista esihenkilön ja kollegoiden kanssa.

  Apua urajumiin

  Joskus työssä voi tuntua, että ei pääse etenemään tai syventämään asiantuntemustaan. Tuntuu, että on juuttunut paikoilleen. Silloin voidaan puhua urajumista. Urajumi on tilanne, jossa ihminen ei ole pitkään aikaan tyytyväinen työhönsä tai uraansa. Hän kokee, että hän ei pääse tilanteesta pois.

  Tuntuuko sinusta siltä, että olet urajumissa? Voi päästä irti urajumista esimerkiksi näillä keinoilla:

  • Keskustele työhön liittyvistä toiveistasi esihenkilön (esimerkiksi kehitys- tai tavoitekeskustelussa) tai kollegoiden kanssa. Kollegat ovat työuran eri vaiheissa. Saat heiltä tukea ja tietoa mahdollisuuksista päästä työhön tai opiskella. Kerro selkeästi, että haluat laajentaa, syventää tai vaihtaa tehtäviäsi.
  • Mieti, voitko kehittyä organisaatiossasi sillä tavalla kuin itse haluat.  Mitkä tehtävät kiinnostavat sinua? Uralla eteneminen lisää työn mielekkyyttä. Myös tehtävien vaihto voi tuoda uutta mielekästä sisältöä työhön.
  • Työkierto organisaation sisällä tai organisaatioiden välillä voi tarjota kokemusta uusista tehtävistä. Selvitä, onko työkierto mahdollista organisaatiossasi.
  • Uravalmennukset voivat auttaa pois urajumista. Selvitä, mitä mahdollisuuksia uravalmennukseen organisaatiossasi on. Jos kuulut ammattiliittoon, selvitä tarjoaako se uraneuvontaa. Työterveyslaitoksen Työuran uurtaja® -valmennus tarjoaa tukea urajumeissa.
   Lisätietoa valmennuksesta löytyy Työterveyslaitoksen sivuilta.
  • Selvitä, kuuluvatko työterveyspsykologin palvelut työpaikkasi työterveyshuolto. Psykologin kanssa voit käydä läpi asioita, jotka liittyvät työn mielekkyyteen, omiin kiinnostuksen kohteisiin ja uratoiveisiin. Voitte selvittää, johtuuko tyytymättömyys jaksamisesta tai uupumuksesta.
  • Joskus opiskelu työn ulkopuolella voi tuoda uutta suuntaa elämään. Selvitä mahdollisuutesi työajan joustoihin ja järjestelyihin. Niitä ovat esimerkiksi opintovapaa koulutusta tai opiskelua varten tai palkaton vapaa. HR-asiantuntijat tietoa joustoista, joita työpaikkasi tarjoaa.
  • Jos päätät vaihtaa alaa, voit pyytää apua esimerkiksi TE-toimiston ammatinvalinnanohjauksesta.

  Epäiletkö, että olet joutunut syrjinnän kohteeksi?

  Syrjintä on kielletty, kun työntekijä otetaan työhön, työnteon aikana ja kun työ päättyy. Työnantajalla on myös velvollisuus tarjota työntekijälle mahdollisuuksia kehittää osaamista. Se koskee kaikkia työntekijöitä. Jos epäilet, että olet syrjinnän kohteena työssä, tutustu Työsuojeluhallinnon ohjeisiin syrjintätilanteessa.
  Työsuojeluhallinnon sivuilta löytyy lisätietoa syrjintätilanteista.