Työnhakijana: osaamisen tunnistaminen

Työnhaku sujuu helpommin, kun tiedät, mitä osaat ja missä olet hyvä. Työelämä muuttuu koko ajan. Myös työnhakijan omaa osaamista täytyy pitää yllä ja päivittää – myös silloin, kun etsit töitä.

Kaikkea ei tarvitse osata ennen kuin aloitat työn. Hanki kuitenkin tietoa organisaatioista, joihin haet. Selvitä itsellesi, millainen on organisaation työn kokonaisuus. Mitkä ovat organisaation työn laajemmat tavoitteet?

Tunnista osaamisesi ja toiveesi

Kun aloitat työn hakemisen, mieti ensin, miten voit vahvistaa omaa itsetuntemustasi. Se auttaa myös tunnistamaan omaa osaamista.

Pohdi:

 • Mikä sinua kiinnostaa?
 • Millaista työtä haluat tehdä?
 • Mitä pitkän tähtäimen tavoitteita sinulla on?
 • Pohdi myös, mitä työkokemusta, osaamista, taitoja ja vahvuuksia sinulla on.
 • Jos sinulla ei ole paljon aiempaa työkokemusta, mieti, mitä muuta kokemusta sinulla on. Se voi liittyä harrastuksiin tai luottamustehtäviin kouluissa, yhteisössäsi tai vapaaehtoistyössä. Mieti myös muita tilanteita, joissa olet soveltanut taitojasi ja osaamistasi.

Mieti, mitä asioita juuri sinä voit tuoda erilaisiin tehtäviin. Työ muuttuu aina jonkin verran. Jokainen työntekijä tekee työtä omalla tavallaan.

Asioiden osaamisen lisäksi kannattaa miettiä, miten juuri sinä työskentelet. Mitä vahvuuksia sinulla on työntekijänä?

Ammatin osaamisen lisäksi monet muut taidot edistävät työssä onnistumista

 • Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
 • Kyky tunnistaa ja kehittää omaa osaamista
 • Oma-aloitteisuus ja aktiivisuus
 • Tieto suomalaisten työpaikkojen toimintatavoista ja työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista
 • Kyky toimia erilaisissa ympäristöissä ja muutosten keskellä
 • Työskentely projekteissa ja taidot, jotka liittyvät oman työn johtamiseen, verkostoitumiseen, ajanhallintaan ja suunnitteluun

Pidä yllä ja kehitä osaamistasi

Työelämä muuttuu koko ajan. Myös työnhakijan omaa osaamista täytyy pitää yllä ja päivittää – myös silloin, kun etsit töitä.  Osaamisen ylläpito on tärkeää myös silloin, kun etsit töitä.

Selvitä, mitkä ovat tavoitteesi työelämässä lyhyellä ja pidemmällä ajalla. Pidä yllä ja kerää lisää osaamista, jota tarvitset tavoitteiden saavuttamiseksi. Opiskele itse, mene koulutuksiin ja osallistu oman alasi tilaisuuksiin.

Verkostoidu

Sen lisäksi, että verkostoituminen voi avata kiinnostavia mahdollisuuksia ja rakentaa linkkejä työelämään, se on myös keino pysyä perillä alasi kehityksestä.

Etsi omien kiinnostuksen kohteittesi kannalta kiinnostavia ryhmiä ja henkilöitä esim. LinkedIn:istä, Facebookista ja muista sosiaalisen median palveluista. Pyydä saada liittyä ryhmiin tai ota kiinnostaviin henkilöihin suoraan yhteyttä.

Etsi itsellesi mentori

Mentorointi on hyvä tapa laajentaa ja kehittää omaa osaamista, suunnitella uraa tai opintoja sekä luoda yhteyksiä työelämään. Mentorointi on keskustelusuhde, joka perustuu luottamukseen. Mentoroinnin lähtökohtana ovat ne tarpeet, joita mentoroitavalla on.

Yleensä mentori on ollut kauemmin työelämässä. Mentori antaa mentoroitavalle tukea ja ohjeita, jotka liittyvät työelämään.

Mentoroinnin muotoja on muitakin. Mentori voi olla enemmän kuuntelija ja tukija kuin ammatillisen tiedon antaja. Myös kollegat voivat toimia mentoreina.

Voit etsiä mentoria oman alasi mentorointiohjelmista. Voit myös pyytää mentoriksi henkilöä, joka on ammattisi kannalta kiinnostava.

Puhuin ihmisen kanssa, joka oli jo saavuttanut, pärjännyt ja onnistunut. Oma motivaatio, toive ja usko syntyi siitä. Sain häneltä myös konkreettisia neuvoja.

Perehdy tutkinnon rinnastamisen mahdollisuuksiin 

Ulkomailla suoritettua tutkintoa ei aina voi rinnastaa suoraan suomalaiseen tutkintoon.

Kaikkiin tehtäviin ei tarvita tutkinnon rinnastamista.

Selvitä, miten voit hakea tutkinnon rinnastamista, jos olet sellaisella alalla tai kiinnostunut sellaisista tehtävistä, jotka edellyttävät tutkinnon rinnastamista.

Opetushallituksen sivuilla on tietoa tutkinnon rinnastamisesta.

Työn hakemisen aloittaminen jännitti, vaikka tiesin, että minun alalla on töitä Suomessa. Tietoa piti etsiä aktiivisesti ja kysyä neuvoja, opiskelin myös suomea samalla. Aktiivisuus kannatti, vaikka väliin tuntui vaikealta.

Työkokeilu, työharjoittelu tai vapaaehtoistyö?

TE-toimistot järjestävät . Työkokeilussa voi selvittää ammatinvalinnan ja uran vaihtoehtoja tai mahdollisuuksia palata työhön.

TE-toimistojen sivuilla on tietoa työkokeiluista

Työharjoittelussa voi hankkia työkokemusta. Työharjoitteluun pääsee oppilaitoksen tai TE-toimiston kautta. Se on aina ohjattua harjoittelua, joka liittyy opintoihin tai on sovittu TE-toimistossa. Työharjoittelussa on tärkeää, että työpaikalla on henkilö, joka tukee, neuvoo ja opastaa harjoittelijaa työssä.

Vapaaehtoistyö on myös keino kehittää omia työelämän taitoja. Se tarjoaa myös sosiaalisia kontakteja ja voi auttaa luomaan verkostoja. Etsi järjestöjä, jotka kiinnostavat sinua. Selvitä, millaista vapaaehtoista työtä niissä voi tehdä. Myös harrastuksissa ja erilaisissa luottamustehtävissä voit kasvattaa työelämän taitojasi.

Vapaaehtoistyö, harrastukset ja luottamustehtävät lisäävät omaa osaamista. Siksi ne kannattaa mainita työhakemuksessa ja työhaastattelussa