Työnhakijana: osaamisen tunnistaminen

xx
Sisällysluettelo

Mitä haluat, kun lähdet etsimään työtä?

Työn hakemisessa kannattaa lähteä liikkeelle itsetuntemuksen vahvistamisesta. Se auttaa myös oman osaamisen tunnistamisessa.

Pohdi:

 • Mikä sinua kiinnostaa?
 • Millaista työtä haluat tehdä?
 • Mitä pitkän tähtäimen tavoitteita sinulla on?
 • Pohdi myös jo kertynyttä työkokemustasi, osaamistasi, taitojasi ja vahvuuksiasi.
 • Jos sinulla ei ole paljon aiempaa työkokemusta, mieti osaamista, jota sinulle on kertynyt harrastusten kautta tai esimerkiksi erilaisista luottamustehtävistä kouluissa, yhteisössäsi tai vapaaehtoistyössä ja muita tilanteita, joissa olet soveltanut taitojasi ja osaamistasi.

Mieti myös, mitä ominaisuuksia juuri sinä voit tuoda erilaisiin tehtäviin. Työ on aina jossain määrin muuntuva ja tekijänsä näköinen. Asiaosaamisen rinnalla kannattaakin pohtia omasta persoonasta kumpuavaa työskentelytapaa ja siihen liittyviä vahvuuksia.

Jatkuvasti muuttuva työelämä edellyttää meiltä myös oman osaamisen ylläpitoa ja päivittämistä. Osaamisen ylläpito on tärkeää myös silloin kun etsit töitä.

 

Työssä onnistumista edistää ammattiosaamisen lisäksi monet muut taidot kuten:

 • Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
 • Kyky tunnistaa ja kehittää omaa osaamista
 • Oma-aloitteisuus ja aktiivisuus
 • Tieto suomalaisten työpaikkojen toimintatavoista ja työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista
 • Kyky toimia erilaisissa ympäristöissä ja muutosten keskellä
 • Projektiluonteisen työskentelyn hallinta  - oman työn johtamiseen, verkostoitumiseen, ajanhallintaan ja suunnitteluun liittyvät taidot