Kansainvälisenä osaajana Suomessa – Suuntana työelämä

Kansainvälinen osaaja, näiltä sivuilta löydät tietoa suomalaisesta työelämästä. Saat selkokielellä tietoa, joka tukee työn hakemista sekä oman osaamisesi hyödyntämistä ja kehittämistä.
Moniniasesti parempi -hanke
-

Suomi tarvitsee kansainvälisiä asiantuntijoita ja heidän osaamistaan. Mutta työn hakeminen Suomessa voi tuntua aluksi vaikealta. Se voi tuntua vaikealta varsinkin, jos työnhakija ei osaa suomen tai ruotsin kieltä.

Työnantajien asenteet ovat kuitenkin muuttuneet. Työnhakija voi löytää työpaikan, vaikka hän ei osaa suomea tai ruotsia tai hän vasta opiskelee suomea tai ruotsia.

Työpaikka löytyy helpommin:

  • jos työnhakija on rohkea,
  • jos työnhakijalla on verkostoja,
  • jos työnhakija tietää, millainen suomalainen työelämä on.

Tätä opasta varten haastateltiin 20 naista, jotka tekivät asiantuntijatyötä. He ovat muuttaneet Suomeen muista maista. He ovat löytäneet työpaikan Suomesta.

He kertoivat haastatteluissa, miten he hakivat työtä Suomessa. He kertoivat myös, miten he olivat sopeutuneet työyhteisöön ja miten he olivat edenneet työssään. He halusivat kertoa omista kokemuksistaan, jotta he voivat auttaa muita maahan muuttaneita.

Tähän oppaaseen on koottu ohjeita, jotka perustuvat naisten haastatteluihin. Ohjeet tukevat:

  • työn hakemista,
  • oman osaamisen hyödyntämistä ja kehittämistä,
  • sopeutumista työyhteisöön ja
  • etenemistä työuralla.

Näiltä sivuilta löydät ohjeita myös siihen, miten kieleen ja kielitaitoon kannattaa suhtautua, kun haet työtä tai olet työssä.

Hakijan itsensä lisäksi työn löytämiseen vaikuttavat monet muut asiat. Työntekijän osaaminen kehittyy, kun hän on vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Verkostot ovat tärkeitä, kun muuttaa uuteen maahan. Oppaassa on ohjeita, jotka tukevat verkostoitumista.

Älä luovu haaveistasi. Kuvittele itsellesi polku, jolla voit hyödyntää osaamistasi. Älä lannistu, älä jää yksin. Kysy neuvoja, verkostoidu. Ennen kaikkea: usko osaamiseesi.

Oppaan tausta

Opas on tehty vuonna 2022 hankkeessa, jonka nimi on: Moninaisesti parempi – nostetta maahanmuuttajataustaisten naisten asiantuntijauriin (2019–2022). Euroopan sosiaalirahaston on tukenut hanketta. Opasta varten haastateltiin maahan muuttaneita asiantuntijanaisia, esihenkilöitä ja HR:n edustajia erilaisista organisaatioista.

Oppaan ovat laatineet Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Kirsi Yli-Kaitala, johtava asiantuntija Barbara Bergbom ja vanhempi asiantuntija Minna Toivanen.

Hankkeessa tuotettiin myös opas, jonka nimi on: Monimuotoisuus ja inklusiivisuus asiantuntijaorganisaatiossa. Se on suunnattu asiantuntijaorganisaatioille. Opas edistää sitä, että monenlaiset työnhakijat ja työntekijät voivat menestyä suomalaisilla työpaikoilla.

Avainsanat

Työelämän muutos