Mitä mentorointi on?

Mentorointi on osaamisen kehittämisen menetelmä, jossa kokeneet ja aloittelevat työntekijät jakavat kokemuksiaan ja osaamistaan. Tavoitteena on tukea työssä oppimista ja työhyvinvointia.

Vanhustyössä tarvitaan erilaista osaamista ja työssä kertyy paljon hiljaista tietoa, jota on tärkeä jakaa työkavereiden kesken. Tällöin syntyy arvokasta osaamista ja työssä jaksaminen parantuu. Tästä hyötyy yksittäinen työntekijä, koko työyhteisö ja asiakkaat. 

Aina emme tunnista sitä osaamista, mitä meille työssä tai elämän aikana kertynyt. On hyvä pysähtyä pohtimaan:

  • Mitä kaikkea tietoa ja taitoa meiltä työntekijöinä löytyy?
  • Miten voimme hyödyntää tätä osaamista työssämme?

Mentoroinnista hyötyvät sekä kokeneet että aloittelevat työntekijät.

Mentoroinnin hyödyt

  • Edistää oppimista ja osaamista
  • Tukee ammatillista kasvua
  • Saa käytännön vinkkejä arkityöhön
  • Työn haasteiden pohtimisesta yhdessä syntyy uusia näkökulmia ja ratkaisuja
  • Antaa uusia tapoja hahmottaa ja arvostaa omaa työtä

Mitä on vertaismentorointi?

Vertaismentorointi toteutetaan pareittain ja sen lähtökohtana on työntekijöiden yhdenvertaisuus.

Mentoroinnin osapuolia kutsutaan mentoriksi ja aktoriksi. Mentori on kokenut työntekijä, jolla on pidempi työkokemus työstä. Aktori on työssä aloitteleva työntekijä. Aloittelija voi olla vastavalmistunut tai alaa vaihtanut työntekijä.

Mentorointipari voi olla myös työkaverit, jolla on yhtä pitkä työhistoria. Esimerkiksi toisella osastolla tai tiimissä samassa työtehtävässä työskentelevän työkaverin kanssa keskustelu antaa uusia näkökulmia omaan työhön.

Keskustelut perustuvat tasavertaiseen vuorovaikutukseen.  Molemmat ovat aktiivisia ja tasavertaisia osallistujia.